Posts

,

Oude vorderingen, ook goed te incasseren

Oude vorderingen, ook goed te incasseren!

Veelal denken mensen alvorens ze een incassobureau inschakelen dat een vordering misschien wel is verjaard. Niets is minder waar. Essentieel zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen schuldeiser en schuldenaar. Wat is er afgesproken? Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Juristu is een creatief incassobureau met doorgewinterde juristen, die allerlei soorten incasso zaken hebben gehad.  Wij incasseren vele soorten vorderingen:

 1. facturen
 2. leningen
 3. loon
 4. huur
 5. alimentatie
 6. arbeid
 7. claims

Wij starten met elke incasso minnelijk. De debiteur krijgt van ons een aanmaning en de debiteur dient de incasso kosten te betalen. Tevens gaan we bellen en proberen wij op een vriendelijke, juridische manier de gelden te incasseren. Mocht de debiteur hier niet op in gaan, dan is dagvaarden de tweede stap. Dan vragen wij de opdrachtgever om een voorschot op de kosten. Deze gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Na de zitting volgt er een vonnis, met dit vonnis, oftewel ontvangen wij een beschikking uit voerbaar bij voorraad, hiermie kunnen wij de deurwaarder op pad sturen om deze beschikking te betekenen bij de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet betaald, dan kunnen wij beslag leggen op loon, uitkering en of roerende zaken als auto’s en of roerende zaken bij grotere bedragen.

Indien er weinig of geen verhaalbaarheid is, geen zorgen, een beschikking is twintig jaar geldig. De debiteur moet dan ook in de komende twintig jaar geen inkomen genieten en of maar iets op naam te krijgen. Want de deurwaarder kan dan beslag leggen om uiteindelijk de debiteur tot betalen te dwingen.

In 95% van de incasso zaken loont het altijd de moeite om verder te gaan als alleen minnelijke incasso. Omdat er in 20 jaar altijd verhaalbaarheid zal zijn.

Heeft u op dit moment een openstaande factuur, een achterstallige lening, achterstallige huur en de huurders zijn zonder nieuw adres vertrokken?, wij weten er als incasso juristen wel raad mee en gaan over tot incasso. Waar u van denkt dat een vordering kansloos is, zien wij van Juristu juist kansen.

Heeft u een oude vordering en de moed reeds op gegeven? mail ons de stukken en wij starten in eerste instantie een no cure no pay incasso traject.

Vul nu dit formulier in:  https://www.juristu.es/nu-incasseren/

 

 

Wat houdt de Wet Incassokosten in? En wat kan Juristu incassodiensten voor u doen TIP

Wat houdt de Wet Incassokosten in?TIP

1. Hoogte incassokosten
Volgens de WIK zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van €40 en een maximum van €6.775. Het percentage wordt lager als de vordering hoger wordt. De wet hanteert hiervoor een staffel.

2. Recht op matigen
Het recht op matigen is volgens de WIK uitgesloten. Dat betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet meer kan verminderen.

3. Afwijken van de regels
Als de niet-betalende klant een consument is mag u volgens de WIK niet in het nadeel van de klant afwijken van de regels. Wel in zijn voordeel. Is de klant een bedrijf? Dan bent u vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet u dan wel schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.

4. Meerdere vorderingen
Heeft een aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over het totaalbedrag.

5. Richtlijnen aanmaningen
Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken. De 14-dagen-herinneringsbrief is verplicht. In de brief geeft u aan welke incassokosten u in rekening brengt als de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de brief betaalt.

Welke kosten mag ik in rekening brengen bij een klant die niet betaalt?

Een klant die niet betaalt mag u bovenop het openstaande factuurbedrag alleen de incassokosten in rekening brengen. Eventueel inclusief btw wanneer u btw-plichtig bent. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen.

Andere kosten mag u niet apart in rekening brengen. Denk hierbij aan administratiekosten, dossierkosten, kosten voor het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster, voor debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling.

Soms is het onredelijk om incassokosten te rekenen
In sommige situaties is vrij snel duidelijk dat de poging om te incasseren niet redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de klant direct aangeeft het bedrag niet in een keer te kunnen betalen, maar wel een redelijke betalingsregeling aanbiedt. In die situaties is het niet redelijk om verdere incassokosten te maken en die door te berekenen.

Hoeveel incassokosten mag ik in rekening brengen?

Is uw klant een consument? Dan liggen de incassokosten die u mag rekenen vast in de Wet Incassokosten (WIK). Deze zijn een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dat percentage wordt lager naarmate het factuurbedrag stijgt.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Het minimumbedrag aan incassokosten is dus € 40 en maximaal € 6.775. Stel dat uw vordering €10.000 bedraagt dan kunt u de incassokosten als volgt berekenen:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de volgende €2.500 €250
5% over de resterende €5.000 €250
Totale incassokosten: €875

Let op: u mag de hoofdsom niet verhogen met een eventuele rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen zijn.

Welke kosten mag ik in rekening brengen als de klant een bedrijf is?

De regels van de Wet Incassokosten (WIK) gelden alleen voor consumenten. Met zakelijke klanten mag u zelf afspraken maken over de incassokosten. Zo kunt u een bepaald percentage van de hoofdsom rekenen óf alle gemaakte kosten. Houd er wel rekening mee dat de kosten die u in rekening brengt reëel moeten zijn. En het is belangrijk dat u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Doet u dat niet? Dan gelden gewoon de regels van de WIK.

Hoe bereken ik incassokosten over meerdere vorderingen?

Heeft de te versturen aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over dit totaalbedrag. Een voorbeeld:

Stel u verhuurt een pand voor € 2.000 per maand en uw huurder betaalt voor januari en februari geen huur. Als u pas na de uiterste betalingstermijn van februari een vordering stuurt voor beide maanden moet u die bedragen bij elkaar optellen en hierover de incassokosten berekenen. De incassokosten over de hoofdsom van € 4.000 zijn dan:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de resterende €1.500 €150
Totale incassokosten €525

Mag ik btw doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, kan deze derde daarvoor btw bij u in rekening brengen. Of u die btw mag doorberekenen aan een klant die niet betaalt hangt er vanaf of u btw-plichtig bent of niet.

 • U bent btw-plichtig
  Bent u zelf een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan u de btw verrekenen. U mag de incassokosten dan niet verhogen met btw. De btw is voor u namelijk geen extra kostenpost.
 • U bent niet btw-plichtig
  Bent u geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kan u de btw niet verrekenen. In dat geval mag u de incassokosten verhogen met het btw-percentage. De btw vormt voor u dan namelijk wel een extra kostenpost.

U moet uw klant dan wel laten weten dat u de btw niet kan verrekenen en dat u daarom de incassokosten met het btw-percentage verhoogt. Het incassobedrag inclusief btw-percentage mag natuurlijk niet hoger zijn dan de maximale incassokosten.

Mag ik de wettelijk verschuldigde rente voor incassodiensten doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Nee, u mag het openstaande bedrag niet verhogen met de wettelijk verschuldigde rente. Behalve bij vorderingen ouder dan 1 jaar.

Wat zijn de richtlijnen voor de 14-dagen-herinneringsbrief? https://www.juristu.es/wik-brief/

Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen voordat u incassokosten in rekening mag brengen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Als de klant een consument is, bent u hiertoe verplicht. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken.

Het is belangrijk dat de 14-dagen-herinneringsbrief voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt.
 • Rekent u minder dan de maximale incassovergoeding volgens de Wet Incassokosten (WIK)? Vermeld die wettelijk toegestane maximum incassokosten dan wel.
 • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen en bent u niet btw-plichtig? Geef dan aan dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten daarom met het btw-percentage hebt verhoogd.

Wat kan ik doen om te voorkomen dat een klant niet of te laat betaalt?

Elke ondernemer krijgt weleens te maken met een klant die niet of te laat betaalt. Toch kunt u het risico verkleinen. 8 tips:

 1. Doe alleen zaken met klanten die kunnen én willen betalen 
  Veel ondernemers wachten lang op hun geld omdat ze zakendoen met klanten die hun betalingsverplichtingen niet na kunnen of willen komen. Terwijl dit eenvoudig te voorkomen is door een klant vooraf te checken. Bijvoorbeeld door een kredietcheck te doen.
 2. Goede algemene voorwaarden voorkomen onduidelijkheid
  Heldere afspraken in uw algemene voorwaarden zijn essentieel om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de betaalafspraken tussen u en uw klanten. In uw algemene voorwaarden kunt u van alles vastleggen daarover, denk aan een betalingstermijn, uw leveringsvoorwaarden of aansprakelijkheidsbeperkingen.
 3. Factureer direct en duidelijk
  Hebt u een klus afgerond of product geleverd? Stuur dan dezelfde dag nog een factuur. Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen u en uw klant. Zorg daarom voor een complete factuur die geen ruimte laat voor onduidelijkheid.
 4. Bel de factuur na
  Neem zo’n 16 dagen nadat u de factuur hebt verstuurd telefonisch contact op met de klant. Hiermee laat u zien dat u een strikt debiteurenbeheer voert.
 5. Stuur een rekening overzicht
  2 dagen na het verstrijken van de vervaldatum stuurt u een rekeningoverzicht. Dit is geen aanmaning of een herinnering, maar een overzicht van alle rekeningen die nog openstaan.
 6. Herinnering uw klant aan de factuur
  Nadat een klant de betalingstermijn heeft laten verstrijken stuurt u hem nog één schriftelijke herinnering sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit is verplicht als de klant een consument is, maar ook aan te raden voor zakelijke klanten. Bied in de brief een termijn van 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen. Vermeld ook alvast welke incassokosten u in rekening brengt als de klant ook na 14 dagen niet betaalt.
 7. Bel uw herinneringsbrief na
  7 dagen nadat u de 14-dagen-herinneringsbrief hebt verstuurd, is het goed om de brief nog even na te bellen.
 8. Stuur een aanmaning
  Heeft de klant 10 dagen na uw telefoontje nog steeds niet betaald? Dan stuurt u een aanmaning. Daarin geeft u de klant een deadline om te betalen – bijvoorbeeld 10 dagen – en kondigt u alvast aan dat u daarna een incassobureau inschakelt. Vermeld ook dat u de kosten daarvoor optelt bij het openstaande bedrag.

Wat doet JURISTU om mijn openstaande facturen te innen?

Om uw factuur te innen, nemen we in 10 dagen tijd meerdere keren contact op met uw klant. Dit doen we schriftelijk, telefonisch en per e-mail. We vragen uw klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen, inclusief rente en incassokosten. Heeft uw klant een goede reden om niet te betalen? Dan hoort u dat direct.

Het buitengerechtelijk incassotraject neemt maximaal 50 dagen in beslag. Vaak leidt dit tot een oplossing: de klant heeft de openstaande factuur volledig of deels betaald, of we hebben een betalingsregeling met hem afgesproken. Betaald de klant niet dan leggen we via de deurwaarder beslag op loon, uitkering of goederen.

Wat als een vordering en betaling van een klant elkaar kruisen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een onbetaalde factuur bij ons indient en uw klant in de tussentijd alsnog betaalt. We rekenen dan alleen incassokosten als we de factuur al in behandeling hebben genomen. Is dat nog niet het geval, dan betaalt u niets.

Hoe werkt No Cure, No Pay?

Een onbetaalde factuur indienen in het buitengerechtelijke traject kost u in principe niets:

 1. Incasseren we niets, dan betaalt u ook niets.
 2. Incasseren we wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij de nalatige klant.
 3. Incasseren we gedeeltelijk, dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan kunnen wij u ook bijstaan. Hier zijn kosten aan verbonden.

Dien nu uw incasso in: 

,

Betalen of leeghalen is niet de weg voor incassobureau Juristu

Betalen of leeghalen is niet de weg voor incassobureau Juristu

politie

Op tv ziet u deurwaarders huizen leeghalen, oude spullen verkopen en oude auto’s afvoeren. Dit kost allemaal geld, veelal moet de opdrachtgever dit voorschieten, want de debiteur betaald niet. De kosten proberen deurwaarders dan wel te verhalen op de debiteur, maar de vraag is dan altijd is er nog verhaalbaarheid?

Incassobureau Juristu bekijkt de mogelijkheden met u

Voordat we gaan dagvaarden, oftewel de gerechtelijke incasso gaan starten, hebben we het minnelijke incasso traject al gehad. Wij van incassobureau Juristu starten altijd eerst het minnelijke traject. De debiteur beaamt de vordering en het incassobureau treft een regeling. De incasso regeling moet strikt na gekomen worden zo niet, dan vervalt de regeling en is het bedrag direct opeisbaar. Tevens dient de debiteur direct een bedrag te betalen indien de debiteur de incasso procedure in een regeling wenst om te zetten.

Verhaalbaarheid bij gerechtelijke incasso

De verhaalbaarheid is essentieel alvorens een gerechtelijke incasso gaat starten. Ook de hoogte van de vordering is belangrijk. Want u moet bijvoorbeeld griffierecht aan de rechtbank voorschieten. Dat begint al bij 224 euro. Alle kosten gaan we op de debiteur verhalen. Alleen is dat moeilijk indien de debiteur bijvoorbeeld in het beslagregister van de deurwaarders staat en geen inkomen heeft. Indien de debiteur vermogensbestanddelen heeft dan kunnen we beslag leggen op inkomen of uitkering, mits diegene niet onder de beslagvrije voet valt.

Betalen of leeghalen kost veel en heeft niet altijd zin

U huurt een incassobureau in om uw geld te innen, niet om kosten te maken. Indien de debiteur in ene toestand verkeerd dat er geen verhaalbaarheid is, is het ten alle tijde aan te raden, om dat eerst te onderzoeken. In het tv programma betalen of leeghalen ziet u vaak deurwaarders auto’s weg slepen en zelfs tankers verkopen. Een tanker verkopen voor 2000 euro is niet zo handig, indien de vordering 60.000 euro is. De debiteur komt dan alleen maar dieper in het moeras. Beter is om dan een regeling te treffen, het gaat tenslotte om het geld te incasseren.

Schakel een incassobureau in om geld te innen

U dient goed na te denken alvorens u een incassobureau gaat inschakelen. Wat kan een incassobureau als Juristu voor u betekenen: De volgende punten is incassobureau Juristu erg sterk in:

 1. minnelijke incasso
 2. juridische aanpak
 3. praktisch
 4. binnen 10 dagen incasso aanpak
 5. druk in 10 dagen opvoeren
 6. dreigen met dagvaarden
 7. daadwerkelijk gaan dagvaarden, bij geen betaling
 8. debiteur wijzen op hoge kosten van incassoprocedure
 9. schikken van vorderingen in overleg met klant
 10. hoge succesrate van 85% bij 10 dagen incasso aanpak

Schakel nu incassobureau Juristu in voor uw openstaande facturen, lening, vordering en andere overeenkomsten. Juristu weet van aanpakken, zowel minnelijke incasso als gerechtelijke incasso. Vul nu het formulier op de homepage in en binnen 1 uur is de eerst aanmaning de deur uit!

Een incassobureau kan veel werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Een incassobureau kan voor u snel incasseren en werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Voor u snel incasseren

Voor u snel incasseren

U bent druk, u heeft veel klanten en een groeiende zaak. Essentieel is om een positieve kasstroom te houden, krediet is uw kasstroom. U heeft geen tijd om achter openstaande facturen aan te gaan. Een incassobureau kan voor u snel incasseren Incasso is ook het werk voor een professioneel incassobureau.

Incassobureau Juristu kan de openstaande facturen voor u incasseren.

Wij pakken de incasso opdracht direct op, zodra wij van u de opdracht van u krijgen. Wij doen dit als volgt:

 1. wij versturen een incasso sms
 2. wij versturen een aanmaning betreffende de incasso naar de debiteur
 3. wij sturen een aanmaning inzake de incasso via de post
 4. wij bellen als incassobureau diverse keren naar de debiteur
 5. de debiteur krijgt in de 10 dagen de kans om de incasso aan incassobureau Juristu te betalen
 6. incasseren van openstaande incasso opdrachten is het werk van een incassobureau
 7. andere ogen, de ogen van het incassobureau die dwingen de betaling af.
 8. incasso is werken, dagelijks het werk van een incassobureau
 9. ook gerechtelijke incasso verzorgt incassobureau Juristu
 10. wij stoppen pas met incasseren totdat de incasso geslaagd is
 11. na een incasso procedure komt een vonnis
 12. met dat vonnis, oftewel beschikking kunnen wij beslagen leggen
 13. beslag op loon, uitkering, bank, derdenbeslag kan geregeld worden door incassobureau Juristu in samenwerking met de deurwaarder
 14. indien u zelf druk bent met uw bedrijf, weet u inmiddels dat incasso werkzaamheden veel werk is, dit neemt incassobureau Juristu voor u uit handen
 15. incassobureau Juristu werkt op no cure no pay incasso
 16. de incasso kosten leggen wij als incassobureau Juristu door bij de debiteur
 17. alle kosten betreffende de incasso gaan wij zien te verhalen bij de debiteur
 18. essentieel is de debieteur van te voren de wettelijke incasso brief te verzenden
 19. De wet schrijft immers de wettelijke incasso kosten voor, voor zo wel de deurwaarder en incasso bureaus
 20. incassobureau Juristu is ene landelijk incassobureau die zich bezighoudt met minnelijke en gerechtelijke incasso

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

,

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Regelmatig krijgen wij als incassobureau vorderingen aangeboden waar we dan ook even van achter de oren moeten krabben. Een lening van schoonmoeder aan de ex schoonzoon.

Hoe is het zo ver gekomen?

Tijdens een huwelijk worden er allerlei leuke plannen bedacht en werkt familie daar regelmatig aan mee. In dit geval, ging de schoonzoon een eigen taxibedrijf starten. Hiervoor had hij 75000 euro nodig. De schoonzoon kreeg na een leuk gesprek de 75000 euro op zijn rekening gestort.

Incasso praktijk

Incasso praktijk

Het taxibedrijf in de kvk

De schoonzoon start met het taxibedrijf en gaat voortvarend aan de slag. Hij koopt een Mercedes van 60.000 euro en wacht op zijn eerste rit. De eerste rit is nog zo eenvoudig niet, want na 3 maanden is de omzet 1500 euro en de kosten zijn inmiddels opgelopen tot 10.000 euro.

Het geld van schoonmoeder is op

Het geld van schoonmoeder is op en er zijn geen inkomsten, laat staan dat de lening is terug betaald. Dat lukt geheel niet. De spanning tussen de echtelieden loopt op en de financiële problemen zijn niet te overzien.

Het taxibedrijf stopt na de 4e maand

Het bedrijf is geheel mislukt en er zijn niet alleen schulden bij de schoonmoeder, maar ook bij leveranciers. De leveranciers worden betaald via een lening van een goede kennis, zodat de schulden nog meer oplopen.

Door de spanningen volgt er een scheiding

De schoonzoon en dochter gaan scheiden, ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. 50% van de schulden zijn ook voor haar rekening. Een groot probleem nu ook nog eens blijkt dat de schoonzoon de Mercedes verkoopt voor 30.000 en er met het geld vandoor gaat.

De vordering ter incasso komt binnen bij incassobureau Juristu

De lening tussen schoonmoeder en schoonzoon is één a4tje. Er staat niet op hoe er terug betaald moet worden, wanneer en er is geen rekening gehouden met het huwelijk in gemeenschap van goederen. Kortom 50% van de lening is in principe ook voor de dochter.

Als Incassobureau starten wij het minnelijke traject

hierdoor komen wij er ook achter, hoe de hazen lopen. Is er te praten met de schoonzoon? Is hij voor rede vatbaar, of houdt hij zich schuil? Hier komen we achter nadat wij hem de vordering hebben gemaild en hem aan de telefoon hebben gehad.

De schoonzoon zegt niets meer te hebben

“van een kale kip valt er weinig te incasseren”zegt de schoonzoon. “voor de andere 50% moet je bij mijn ex zijn ” . Het incassodossier ligt nu bij het incassobureau. Na overleg met de schoonmoeder gaan we over tot dagvaarden.

De incasso dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder

De schoonzoon denkt niet te komen bij de incasso zitting en hij wordt bij verstek veroordeeld. Niet komen naar een zitting zodra u gedagvaard bent is nooit verstandig. Dit heet de kop in het zand steken, oftewel struisvogel politiek!. Nu is er een verstekveroordeling en is de schoonzoon veroordeeld in alles wat wij geëist hebben namens de schoonmoeder.

De kale kip toch nog geplukt in de incasso praktijk

Het vonnis is 20 jaar geldig en kan dus in die 20 jaar ter incasso worden gegeven. De deurwaarder heeft uiteindelijk loonbeslag gelegd , want de schoonzoon had een baan. De vordering is hierdoor binnen 12 maanden geheel betaald.

Dit incasso praktijk verhaal is op waarheid gebaseerd, situatie en omstandigheden zijn uit privacyredenen gefingeerd.

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

Een incassobureau inschakelen is eenvoudig, kies voor een no cure no pay incassobureau

Een incassobureau inschakelen is eenvoudig, kies voor een no cure no pay incassobureau

Nu incasseren? Klik HIER

Incassobureau inschakelen

Een incassobureau inschakelen

Juristu incassobureau is een juristenkantoor, wij weten de incasso procedure precies uit te stippelen. Zodra u de incasso aan ons incassobureau uit handen geeft, beginnen wij direct met de minnelijke incassoprocedure. Dit betekent zodra u de incasso ingediend heeft, wij starten met de minnelijke incassoprocedure. Een minnelijke incassoprocedure duurt bij Juristu incassobureau maximaal 10 dagen. In 10 dagen gaan wij de debiteur aanmanen, dit doen we door middel van e-mail, sms, post en telefoon. Wij gaan in gesprek met de debiteur en vragen waarom diegene de openstaande vordering niet betaald. Er is een reden voor, of is er gewoon geen geld. Het laatste is meestal het geval. Wat wij doen als incassobureau is toch een betaling zien los te krijgen. Indien wij een betaling hebben ontvangen, dan lukt de 10 dagen incasso meestal wel. Vaak is het schaamte dat mensen niet durven te zeggen dat ze eigenlijke geen geld hebben. Ze durven ook geen betalingsregeling voor te stellen, want ze denken dat ze nul op rekest krijgen.

In 85% van de gevallen krijgen wij de incasso binnen 10 dagen betaald of in ieder geval een betalingsregeling. 85% incasseren door middel van minnelijke incasso is echt een groot incasso succes te noemen.

Minnelijke incasso

Minnelijke incasso lukt niet, dan gaan wij als incassobureau Juristu over tot gerechtelijke incasso. De debiteur ontvangt dan een brief waarin wij als incassobureau de dagvaarding aankondigen, deze wordt nu door gezet, er is geen weg meer terug, alleen indien ze alles betalen. zodra alles betaald is aan het incassobureau of de klant, dan stoppen we pas de incassoprocedure. Er zijn immers al incasso procedure kosten gemaakt, deze dient de debiteur te betalen. Indien de debiteur niet betaald, dan is het over. De rechtszitting komt er gewoon, de debiteur kan zich dan verdedigen, maar komen in 85% van de incasso zaken niet opdagen. Dat betekend dan een verstekvonnis. dit is als incassobureau wel fijn, want dan wordt de debiteur gewoon veroordeeld in alle incasso kosten en procedure kosten. Zodra het vonnis er is, sturen wij de deurwaarder weer op pad en dient er binnen 2 dagen betaald te worden, zo niet dan leggen wij allerlei soorten beslagen.

Dien nu uw incasso no cure no pay direct in via incassobureau Juristu:
https://www.juristu.es/nu-incasseren/

Brexit en uw openstaande facturen, hoogste tijd om een incassobureau in te schakelen!

Brexit en uw openstaande facturen, hoogste tijd om een incassobureau in te schakelen!

brexit

Engeland uit de Europese Unie, moet u zich zorgen gaan maken over uw openstaande facturen? Wij denken van wel. Op dit moment storten de koersen van de beurs in. Vooral van de banken en financiële instellingen. Dit heeft gevolgen voor uw openstaande facturen. De banken zullen nog slechter kredieten en leningen gaan uitgeven. Wat weer tot gevolg heeft dat uw openstaande facturen nog langer open zullen staan. Uw klanten gebruiken u al als bank. Veel bedrijven hebben een beleid om leveranciers als kredietgever te gebruiken. dit gaat steeds meer uit de hand lopen. U mag en kan dit laten gebeuren.

Geef uw openstaande facturen sneller aan het incassobureau

Waarom? omdat er sneller en meer bedrijven failliet gaan door deze Brexit http://www.nu.nl/brexit/4266680/aantal-faillissementen-stijgt-bij-brexit.html

Waarom zou u zich hierin laten mee slepen? Dit is het moment om waakzaam te zijn en boven op uw openstaande facturen te zitten. Wij van Juristu incassobureau kunnen u hier in bijstaan, wij zijn immers als incassobureau gespecialiseerd in juridische incassodiensten. Stel uw heeft op dit moment een factuur die al langer openstaat dan 60 dagen. Veelal is de debiteur hier aan gewend. Hij gebruikt deze tijd om zijn andere rekeningen te betalen.

Failliet door Brexit

Door de Brexit zijn er bedrijven die hun inkopen in Engeland doen of leveren aan engeland. Dit krijgt gevolgen, zorg voor een strak incassobeleid en geef uw openstaande facturen op tijd uit handen van een incassobureau als Juristu. Indien uw debiteur failliet gaat, dan vist u achter het net. De curator zal uw vordering aannemen, maar in 99% van de faillissementen is er niets meer te vorderen.

Incassobureau na 30 dagen

Veelal zijn mensen en bedrijven te goed van vertrouwen, in deze tijd is dit geen goede zaak. De Britten gaan niet voor niets uit de EU, omdat ze geen vertrouwen hebben in de EU. Ook uw als leverancier komt van de koude kermis thuis indien u niet op tijd over gaat tot incasseren. Incassobureau Juristu is de snelste incasso partner die u kunt hebben in deze barre tijden. Juristu incassoburea weet duidelijk waar we over praten. Dat is snel incasseren en er boven op zitten, geen half bakken praatjes maar over gaan tot directe incasso.

Heeft u ene openstaande vordering?

geef deze nu direct uit handen aan incassobureau Juristu!
https://www.juristu.es/nu-incasseren/

 

Gedane incasso zaken nemen geen keer, zorg voor een goed incasso dossier!

Gedane incasso zaken nemen geen keer, zorg voor een goed incasso dossier!

administratie_69_0

Wat ons regelmatig opvalt is de enorme chaos die sommige cliënten van Juristu incasso van hun incasso dossier maken. Belangrijk is de juiste opbouw van een incassodossier. Het begint bij de opdracht c.q. bestelling die u binnen krijgt bij uw bedrijf. Wat zijn de afspraken? Wat zijn de condities van levering en betalingen? Wat zijn uw algemene voorwaarden? Dat zijn feiten die ene duidelijk rol spelen indien de klant niet betaald. zijn er geen duidelijke afspraken over levering en betaling, dan zijn de verwijten niet te overzien. Uw klant kan dan zeggen dat u niet op tijd geleverd heeft, u heeft de producten of diensten niet juist geleverd. Kortom ellende alom. Daarom begin uw nieuwe opdracht/levering op de juiste manier. Zorg voor een juiste volgorde van bestelling tot levering en facturering.

Het juiste incasso dossier ziet er als volgt uit:

 1. opdracht/bestelling
 2. voorwaarden/condities
 3. betaal afspraken
 4. factuur
 5. aanmaning
 6. Wettelijke incasso brief
 7. in gebreke stelling brief
 8. minnelijke incasso via Juristu
 9. 10 dagen termijn
 10. gerechtelijk incasso door Juristu

Bij een compleet dossier ziet de rechter ook dat u zich aan uw afspraken heeft gehouden. Indien u in het incasso dossier geen juiste volgorde heeft gehouden, kan er zo maar naar de wanbetaler geluisterd worden en er een tegenspraak komt. Dit terwijl u goederen en of diensten geleverd heeft in goed vertrouwen.

Vertrouwen is alles, maar zet het op schrift

u bent goed van vertrouwen, prima, maar kom duidelijk de afspraken over een. Dit voorkomt lange incasso trajecten met over en weer concluises van antwoorden en replieken tot en met comparities van partijen. Heeft u uw incasso dossier op orde dan hebben we ook met een gerechtelijke procedure sneller een positieve uitspraak.

Zodra er dan een vonnis is kunnen wij de deurwaarder op pad sturen en overgaan tot het leggen van beslagen op loon/uitkering/bank/on/roerende goederen en uw had verdiende geld terug halen. Kortom ene goed incasso dossier bespaard u tijd, geld en negatieve energie.

Heeft u momenteel zo’n moeilijke incasso? Schroom niet om deze incasso aan Juristu incassobureau uit handen te geven, want wij maken van een rommelig dossier en goed dossier. Juristu incassodiensten, incassobureau is zeer succesvol in het incasseren van openstaande vorderingen en facturen.

Incasseer nu via incassobureau Juristu, binnen 1 uur eerste aanmaning bij de debiteur:
https://www.juristu.es/nu-incasseren/
 

 

 

Laat uw openstaande vordering incasseren door een incassobureau met juristen

Laat uw openstaande vordering incasseren door een incassobureau met juristen

No cure no pay

Een incassobureau beschikt niet altijd over de juiste specialisten. Een goed incassobureau heeft juridische kennis nodig. Dossierkennis is essentieel. Wat is de juiste aanpak om uw vordering te incasseren, de juridische aanpak is de juiste aanpak. Indien een vordering niet minnelijk te incasseren is door een incassobureau dan maakt u bij een gerechtelijke incasso geen schijn van kans.

Keurmerk van een incassobureau

Het beste keurmerk van een incassobureau zijn de juridische medewerkers, de juristen die kennis van zaken hebben. Het incassobureau met incasso juristen weten exact waar ze over praten. Het keurmerk is de ervaring, de kennis en de juridische aanpak van het incassobureau.

Onderzoek incassobureau keurmerk

De volkskrant heeft een onderzoek gedaan naar keurmerk van incassobureaus en daar blijkt uit dat juist de zogenaamde keurmerk incassobureas de regels overtreden en zich niet aan de wettelijke incassoregels voor incassobureaus houden. http://www.volkskrant.nl/economie/-incasso-cowboys-dreigen-en-bedriegen~a4178502/ Hierin blijkt duidelijk dat juist de incassobureaus met keurmerk de regels aan hun laars lappen.

“Opvallend is dat de problemen zich volgens ACM ook geregeld voordoen bij leden van de branchevereniging voor incassobureaus, de NVI. Die was juist opgericht om zich te onderscheiden van de cowboys in de markt. De 28 leden van de NVI vorderen ongeveer zeven miljard euro per jaar, naar schatting tweederde van het totaal. De NVI heeft een onafhankelijk klachtenloket en de leden worden om het jaar gecontroleerd op naleving van de gedragscode.

Een incassobureau kan minnelijk incasseren, dit is het aanmanen van de debiteur en bellen naar de debiteur. Hierbij komt het er op naar dat een incassobureau zich professioneel dient op te stellen. Daarom is het belangrijk om uw vorderingen aan een juristen incassobureau te geven. Hierdoor is uw incasso dossier ook beter voorbereid op gerechtelijke incasso procedure.

Incassobureau Juristi is een incassobureau met zeer ervaren juristen, door hun juridische achtergrond zorgen zij voor een incasso keurmerk, zodat zij uw incasso zaken als beste incassobureau kunnen afhandelen. Juristu incassobureau is het beste wat u kan overkomen onder de incassobureaus. Wilt u nu uw incassobureau inhuren. Geef dan nu uw vordering uit handen aan incassobureau Juristu. Binnen 1 uur is de eerst aanmaning er uit en hebben wij de debiteur aan de telefoon.

Stuur uw vordering nu in:
https://www.juristu.es/nu-incasseren/