,

Betalen of leeghalen is niet de weg voor incassobureau Juristu

Betalen of leeghalen is niet de weg voor incassobureau Juristu

politie

Op tv ziet u deurwaarders huizen leeghalen, oude spullen verkopen en oude auto’s afvoeren. Dit kost allemaal geld, veelal moet de opdrachtgever dit voorschieten, want de debiteur betaald niet. De kosten proberen deurwaarders dan wel te verhalen op de debiteur, maar de vraag is dan altijd is er nog verhaalbaarheid?

Incassobureau Juristu bekijkt de mogelijkheden met u

Voordat we gaan dagvaarden, oftewel de gerechtelijke incasso gaan starten, hebben we het minnelijke incasso traject al gehad. Wij van incassobureau Juristu starten altijd eerst het minnelijke traject. De debiteur beaamt de vordering en het incassobureau treft een regeling. De incasso regeling moet strikt na gekomen worden zo niet, dan vervalt de regeling en is het bedrag direct opeisbaar. Tevens dient de debiteur direct een bedrag te betalen indien de debiteur de incasso procedure in een regeling wenst om te zetten.

Verhaalbaarheid bij gerechtelijke incasso

De verhaalbaarheid is essentieel alvorens een gerechtelijke incasso gaat starten. Ook de hoogte van de vordering is belangrijk. Want u moet bijvoorbeeld griffierecht aan de rechtbank voorschieten. Dat begint al bij 224 euro. Alle kosten gaan we op de debiteur verhalen. Alleen is dat moeilijk indien de debiteur bijvoorbeeld in het beslagregister van de deurwaarders staat en geen inkomen heeft. Indien de debiteur vermogensbestanddelen heeft dan kunnen we beslag leggen op inkomen of uitkering, mits diegene niet onder de beslagvrije voet valt.

Betalen of leeghalen kost veel en heeft niet altijd zin

U huurt een incassobureau in om uw geld te innen, niet om kosten te maken. Indien de debiteur in ene toestand verkeerd dat er geen verhaalbaarheid is, is het ten alle tijde aan te raden, om dat eerst te onderzoeken. In het tv programma betalen of leeghalen ziet u vaak deurwaarders auto’s weg slepen en zelfs tankers verkopen. Een tanker verkopen voor 2000 euro is niet zo handig, indien de vordering 60.000 euro is. De debiteur komt dan alleen maar dieper in het moeras. Beter is om dan een regeling te treffen, het gaat tenslotte om het geld te incasseren.

Schakel een incassobureau in om geld te innen

U dient goed na te denken alvorens u een incassobureau gaat inschakelen. Wat kan een incassobureau als Juristu voor u betekenen: De volgende punten is incassobureau Juristu erg sterk in:

  1. minnelijke incasso
  2. juridische aanpak
  3. praktisch
  4. binnen 10 dagen incasso aanpak
  5. druk in 10 dagen opvoeren
  6. dreigen met dagvaarden
  7. daadwerkelijk gaan dagvaarden, bij geen betaling
  8. debiteur wijzen op hoge kosten van incassoprocedure
  9. schikken van vorderingen in overleg met klant
  10. hoge succesrate van 85% bij 10 dagen incasso aanpak

Schakel nu incassobureau Juristu in voor uw openstaande facturen, lening, vordering en andere overeenkomsten. Juristu weet van aanpakken, zowel minnelijke incasso als gerechtelijke incasso. Vul nu het formulier op de homepage in en binnen 1 uur is de eerst aanmaning de deur uit!