Posts

, ,

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit.

Debiteuren incasso

Debiteuren incasso

Indien u veel debiteuren heeft, dan is het belangrijk om uw debiteurenbeheer goed voor elkaar te hebben. Maar al te vaak krijgen we de zogenaamde kansloze incasso’s, waarbij het gehele incasso traject slecht uitvoerbaar is. Dat betekend dat de debiteur, slechte facturen heeft gehad, geen opdracht gegeven, foute adressen, verkeerde berekening, geen btw, kladjes, alleen mailtje, geen kvk gegevens etcetc.

Wij adviseren ook de klanten die ons kansloze incasso’s aanreiken. Dit wil nog niet zeggen dat we die niet kunnen incasseren. Wij gaan het dossier eerst compleet maken of repareren, wij gaan zorgen voor een goede factuur en juiste aanmaning. Betaald de debiteur dan nog niet dan gaan we hem dagvaarden,

Hoe ziet een goed incasso dossier er uit?

 1. opdracht bevestiging met daar in de afspraken
 2. algemene voorwaarden aanreiken
 3. betalingsafspraak duidelijk afspreken, vraag minimaal uw inkoop voor uit
 4. grote bedragen direct bij levering of voor levering
 5. terugkerende klanten
 6. maan op vaste tijden
 7. bij geen betaling de Wettelijke incasso brief versturen
 8. bij geen betaling uit handen van Juristu incasso
 9. Juristu start met 10 dagen minnelijke incassotraject
 10. Juristu start na 10 dagen met gerechtelijke incassotraject

Zorg dus dat u uw incasso zaken goed op orde heeft. Een goed incasso dossier is het halve werk. zorg ook dat u alle gegevens heeft van de debiteur, Naam, adres, woonplaats, email, 06 nummer, kvk, banknummer is ook handig, voor het geval ze niet betalen kunnen we bij een vonnis de deurwaarder beslag laten leggen.

Volledig uw debiteuren beheer uit handen geven van Juristu incassodiensten. Steeds vaker krijgen wij als Juristu incasso de gehele facturering in handen, Juristu regelt de facturatie, de aanmaningen en zo nodig de incasso procedure. Bij veel bedrijven gaat het betalingsmoraal met 85% omhoog. Een succesvol incasso percentage.

Incasseren is een vak apart, veel mensen denken dat ze het zelf wel even kunnen. Meestal komen die van de koude kermis thuis. Het incasseren van openstaande facturen is focuswerk. Wij incasseren door middel van sms, e-mail, post en telefoon. Vooral het nabellen zorgt voor succesvolle incasso trajecten. Een debiteur wil namelijk niet telefonisch geconfronteerd worden met incasso zaken. Zeker als er gedreigd wordt met incasso dagvaarding.

Stuur nu uw incasso zaak in, binnen 1 uur is de incasso procedure gestart!
https://www.juristu.es/nu-incasseren/

Scheiden? Ga naar http://www.unaniemscheiden.nl

, ,

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een incassobureau voor debiteurenbeheer

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een incassobureau voor debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Juristu incassodiensten krijgt steeds meer vaste bedrijven die hun volledige debiteurenbeheer uit handen geven van een incassobureau. Juristu is zo’n incassobureau die de volledige debiteuren beheer in handen kan nemen, vanaf de eerste factuur, aanmaning en zo nodig dagvaarding produceren bij volledige wanbetaling.

Focus

Als bedrijf is het ook essentieel om te focussen op uw dienst en of verkoop van uw producten. Veelal is incasso een taak die men niet graag doet. De ondernemer gaat er van uit, dat er gewoon conform de afspraken betaald wordt. Dat is ook de basis van een goede debiteurenbeheer. Werkwijze elke debiteuren afdeling:

 1. opdracht
 2. voorwaarden
 3. wat is er afgesproken over de levering
 4. hoe gaat men betalen, spreek dit duidelijk af
 5. eerste opdracht? vooruit betalen of contant
 6. des te groter de bedragen, des te strakker de afspraken over betaling
 7. bevestig alle afspraken over de betaling
 8. denk logisch na
 9. denk niet alleen in omzet, denk ook in marge
 10. zie de inkoop plus kosten voor uit te vangen

Een bank vraagt ook het hemd van uw lijf indien u een hypotheek neemt of een lening aanvraagt. Gedraag u ook zo, zodra u een grote order ontvangt. Verkoop uw bedrijf en verkoop daarna de betaalafspraak.

Veel bedrijven hebben moeite met afspreken over betalingen en voorwaarden stellen. Daarom is het ook perfect dit via Juristu te laten doen. Wij kunnen met u afspreken de volledige facturering en betalingsafspraken te organiseren, dit scheelt u een hoop frustratie en een hoop werk.

Hoe het werkt

Hoe werkt dat, maak ten eerste een afspraak met Juristu over debiteurenbeheer, wij kunnen dit aanbieden in diverse modules. Vanaf de eerste factuur tot aan de eventuele beslaglegging bij de debiteur, mocht deze in het incasso traject te zijn gekomen. Wij beginnen bij overschrijden van de betalingsafspraak altijd eerst de wettelijke incassobrief te sturen, hierin krijgt de debiteur maximaal 14 dagen de tijd om zonder incassokosten te betalen. Zo niet dan is de debiteur verplicht incassokosten te betalen. Minnelijke incasso is altijd de eerste stap na de wettelijke incassobrief. In 10 dagen tijd proberen wij dan de debiteur te overtuigen van zijn/haar wanbetalingsgedrag en dat er betaald moet worden. De incassokosten kunnen voor de debiteur enorm oplopen, soms meer dan het dubbele.

Wat handige links!

Wees wijs, start met incassobureau Juristu!

No Cure, No Pay!

vul nu het formulier in!

https://www.juristu.es/nu-incasseren/

,

10 dagen minnelijke incasso

10 dagen minnelijke incasso, daarna gerechtelijke incasso, de enige weg!

10 dagen minnelijke incasso

10 dagen minnelijke incasso

Zodra wij een incasso via onze website https://www.juristu.es/nu-incasseren/ binnen krijgen, dan heeft de debiteur binnen 1 uur een sms en een email met de betreffende vordering. snelheid is geboden bij incasso. Veelal staan de facturen of lening al maanden open, dan voegt het niets toe om het nog even af te wachten.

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso proberen wij zonder gerechtelijke tussenkomst de vordering op te eisen. wijzen de debiteur op de gevolgen en de hoge kosten die er bij komen indien wij moeten gaan dagvaarden. Soms kan het een verdubbeling zijn van de originele vordering. Daar gaat het bij minnelijke incasso om, de debiteur er van overtuigen dat ze beter kunnen betalen. Zo niet dan komt de rechter erbij en kunnen er beslagen volgen. Een minder leuk traject voor de debiteur.

10 dagen incasso aanpak

Wij zijn er van overtuigd indien de debiteur niet binnen 10 dagen wil betalen of een regeling wil treffen, het ook niet gaat lukken om via de minnelijke incasso aanpak te incasseren. De debiteur wil dan gewoon niet betalen. Wij sturen de vordering direct per email en de debiteur krijgt een sms dat wij een vordering op hem/haar hebben. Dan bellen wij om te overleggen en te benadrukken dat er toch echt betaald moet worden. In 10 dagen tijd zijn er een zestal incasso mutaties. Na 10 dagen hebben we in 85% de vordering geïncasseerd of een regeling getroffen.

Gerechtelijke incasso procedure

Er is na 10 dagen geen regeling getroffen en niets betaald, wij mailen de laatste incasso mail en zeggen dat we nu over gaan tot dagvaarden en dat alle verhoogde kosten voor de gerechtelijke incasso procedure op de debiteur verhaal gaan worden. Ook op de moment zijn er debiteuren die dan alsnog betalen. Degene die dan niet betaald kan de dagvaarding tegemoet zien. In 95% van onze incasso procedures krijgen we de rechter voor 100% aan onze kant en hebben wij een vonnis conform onze eisen. Succes!

Deurwaarder en beslagen

Het vonnis is binnen en de deurwaarder gaar op pad en gaat langs de debiteur, die krijgt 2 dagen de tijd om te betalen. zo niet dan volgen er executoriale maatregelen, zoals beslagen op loon, uitkering, bank, klanten, o.g., roerende goederen, auto’s etcetc.

Wacht niet langer op uw geld en geef de incasso opdracht aan Juristu

 

 

 

Incasso onderzoek: bedrijven gebruiken elkaar als bank

Incasso onderzoek: bedrijven gebruiken elkaar als bank

Het bedrijf http://www.privatesherlock.com/ heeft een onderzoek in opdracht van Juristu incassobureau gedaan onder MKB bedrijven. Uit dit onderzoek is duidelijk gebleken dat bedrijven veelal hun facturen later betalen dan normaal. Indien de factuur ouder is dan drie maanden dan zijn bedrijven genegen om helemaal niet meer te betalen en de factuur te gaan bestrijden met alle middelen.

Wees gewaarschuwd zegt mysteryshopper Privatesherlock.

Incasso onderzoek

Uit het incasso onderzoek van Privatesherlock onder circa 3000 mkb bedrijven is het volgende gebleken.    Betalingsmoraal bij facturen van 30 dagen:

 1. betaling binnen 30 dagen                    17%
 2. betaling na 60 dagen                            43%
 3. betaling na 90 dagen                            10%
 4. betaling via incasso                               20%
 5. geen betaling                                          10%

Door dit onderzoek is duidelijk te zien, dat een bedrijf andere bedrijven gebruiken als bank. Dit heet schuiven met geld, en net zolang wachten met betalen, totdat er gedreigd wordt met een incassobureau. Juristu incassobureau heeft hier ervaring mee en ziet het steeds vaker voorkomen, dat mensen veel te laat hun vordering aan een incassobureau uit handen geven. Des te vroeger een incassobureau ingehuurd wordt, des te beter. Zodra Juristu incassobureau start met een nieuwe klant, dan nemen we de gehele aanpak door, vanaf moment van opdracht tot het sturen van de factuur. Daarna direct de WIK-brief. Bij geen betaling neemt Juristu incassobureau de incasso over en gaat binnen 10 dagen de debiteur aanmanen. Betalen ze dan nog niet dan gaat Juristu incassobureau de incassoprocedure door zetten via een gerechtelijke procedure. MKB bedrijven weten immers ook dat gerechtelijke stappen, mede door het hoge griffierecht, niet zo snel gedaan wordt. Juristu beaamd dit, maar zegt ook dat het de enige weg is, zodra een debiteur niet wil betalen. Alle kosten gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Incassobureau Juristu groeit gestaag door, mede door de snelle communicatie, goede bereikbaarheid en directe praktische aanpak. Al onze juristen beschikken over een lange ervaring in incasso zaken. Het is een praktische aanpak, Juristu incassobureau start altijd elke incasso minnelijk. Hierdoor weet men hoe de hazen lopen, ook of er dan verhaalbaarheid is, het heeft immers geen zin om geld achter een failliete boedel aan te gooien. Dat het praktisch incasseren. Incassowerk is mensen werk. Incassobureau Juristu weet van aanpakken in incasso. Incasso no cure no pay.

 

Hoe werkt een incasso bureau op no cure no pay?

Hoe werkt een incasso bureau op No cure, No pay?

No cure, No pay

No cure, No pay

Veel incassobureau’s werken op No cure, No pay basis. Wat houdt dit precies in? U geeft de incasso uit handen van een incassobureau. Dit incassobureau gaat de vordering op no cure no pay incasseren. De debiteur treft bijvoorbeeld een regeling met het incassobureau. Dan komt er geld binnen, dat is de eerste “cure”het incassobureau kan dan zijn incassokosten opeisen, de rest van de betalingen worden door gestort naar de client.

Wat is het voordeel voor een bedrijf om een No cure, No pay incassobureau in te schakelen?

Kosten, veel incassobureau proberen een abonnement te verkopen, of stickers, enveloppen en andere flauwekul om maar omzet te draaien. Onzin natuurlijk, U heeft het geld nodig, het lukt u niet om zelf te incasseren, dus huurt u een incassobureau op No cure, No pay in. Het grootste voordeel is, het kost u geen liquiditeit, dit zit immers al in de niet betalende debiteur. Nog een bijkomend voordeel van incasso op no cure no pay is dat u on eindig veel posten bij het incassobureau neer kunt leggen. U bent immers geen kosten vooruit verschuldigd.

Een goed incassobureau doet incasso op No cure, No pay

U kunt dan namelijk zien dat men succes heeft met incasseren, betaald u kosten voor uit, of sluit u een abonnement af, dan is de druk er af. Een incassobureau op No cure, No pay is namelijk veel fanatieker, want het incassobureau verdient pas wat, zodra er geld binnen komt. Soms zit de schrik er goed in zodra mensen een incassobureau op hun dak krijgen, dat ze direct de openstaande vordering betalen. Veel klanten zijn vaak verbaasd hoe snel een incassobureau op No cure, No pay kan incasseren. Dat is de kracht van no cure no pay. De druk wordt flink opgevoerd, dus de debiteur gaat betalen.

Een incassobureau op No cure, No pay is een succes!

Een groot succes bij incasseren op No cure, No pay , veel klanten kiezen ook voor deze aanpak, het is ook commercieel, het incassobureau gaat goed verdienen bij ontvangen van geld. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld, dus daar valt niet aan te tornen.

Nu no cure no pay incasseren? Klik HIER

 

Zorgverzekeraars schakelen steeds vaker een incassobureau in- Zorgtoeslag

Zorgverzekeraars schakelen steeds vaker een incassobureau in.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

De overheid geeft een zorg toeslag aan mensen die een lager inkomen hebben, aan de andere kant moeten die mensen hun zorgverzekering betalen.

Wat doen mensen die weinig te besteden hebben? Of te veel schulden hebben? Die betalen hun zorgverzekering niet, maar ontvangen hun zorg toeslag wel.

Het zou eenvoudiger zijn, indien de overheid de toeslag direct overboekt aan de zorgverzekeraar. Dit voorkomt dramatische gevallen. Zorgtoeslag daar leeft men van. De zorgverzekeraar heeft het nakijken en moet alsnog achter het geld aan.

De zorgverzekeraar schakelt daardoor sneller een incassobureau in, des te hoger de bedragen oplopen des te moeilijker het is om te innen. Loonbeslag of beslag op uitkering is vaak niet meer mogelijk, omdat er al beslagen liggen, roerende zaken verkopen levert ook niets op. De zorgverzekeraar is wel verplicht zorgt te leveren, men kan een verzekerde er vaak pas na een jaar uitgooien. Ondertussen maakt de overheid gewoon de toeslag over.

De wereld op zijn kop

Aan de ene kant is het goed dat de sociale voorzieningen zeer goed zijn in Nederland, maar aan de andere kant zijn er ook veel mensen die misbruik maken van deze voorzieningen. Toch is de zorgverzekeraar de grote gedupeerde in deze. Gratis zorg van de overheid, maar het geld gaat niet naar de verzekeraar, maar naar de verzekerde.

Incassobureaus overstelpt met zorg incasso

Daarom ontvangen incassobureaus de laatste tijd steeds meer verzoeken van verzekeraars om zorgpremies te incasseren. Het blijkt een succes te zijn, mensen betalen sneller hun zorgverzekeraar. Daarom wil een incassobureau ook de incasso’s zo vroeg mogelijk. Des te meer een vordering oploopt des te moeilijker het wordt om te incasseren. Het is namelijk gauw te veel. Men leeft er dan naar en kan het dan uiteindelijk geheel niet terug betalen. Het is uiteindelijk een vicieuze cirkel waar mensen inkomen. Zorgtoeslag is een extraatje, de zorgpremie dat komt wel is de mentaliteit.

Zorgverzekeraars krijgen toeslag niet rechtstreeks van de overheid

Zorgverzekeraars zijn al lange tijd bezig om het wanbetalings gedrag van mensen met toeslagen rechtstreeks op hun rekening te krijgen. De overheid wil en kan daar nog steeds niet aan beginnen. De goede worden dan de dupe van de slechte. Daarom is voor de zorgverzekeraar het incassobureau de enige oplossing tot incasseren van hun vordering.

Openstaande facturen? Incasseer HIER

Juristu incassobureau voor een snelle incasso op no cure no pay

Juristu incassobureau voor een snelle incasso op no cure no pay!

Het samenwerken met een incassobureau zorgt ervoor dat uw klanten sneller gaan betalen. Ze weten immers dat u een samenwerking heeft met incassobureau Juristu. De kracht van onze samenwerking is een complete dienstverlening. Juristu incassobureau geeft u gratis advies, hoe u uw facturen moet incasseren.

Het begint altijd bij het begin. Een conflict begint meestal bij het begin. Wat zijn de afspraken qua betalingen? Wanneer moet er betaald worden? Wat is er afgesproken? Wat staat er in de overeenkomst? Is er een bevestiging gemaakt van de betaalafspraken? Zie discussie te voorkomen en zet alles goed op papier, zeker bij grote bedragen.

Voorkomen is beter dan genezen is een oud spreekwoord, maar nog steeds toepasbaar. Als wij zien wat we tegenkomen in de praktijk, dan zijn we telkens weer verbaasd. hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen?

 

Whatsapp is leuk voor een berichtje, maar niet voor hele discussies, zorg voor een goed dossier, een dossier die u kunt overdragen aan ons, mocht er alsnog niet betaald worden. Wij starten de incasso dan een stuk soepeler. Dossier, dossier zeggen we altijd, zorg dat u uw incasso stukken goed voor elkaar heeft. De basis van alles zijn de afspraken en zet daar een handtekening onder.

Praktijkvoorbeeld: Wij ontvangen een achterstallige betaling op een lening. De eerste vraag van Juristu: heeft u een leningovereenkomst? Nee, maar er is wel al betaald. Wij de incasso tot ons genomen. De wanbetaler geeft als reactie, het lukt me nu niet te betalen, dus jammer. Deze wanbetaler in overleg met onze klant gedagvaard. De rechter roept partijen bij elkaar voor comparitie. De rechter gaat geheel mee met onze dagvaarding en veroordeeld de wanbetaler tot betaling van het gehele geleende bedrag en dat direct terug te betalen aan onze client.

Een goede  incasso dagvaarding leest als een roman!

Een incasso procedure is een specialisme wat wij bij Juristu incassodiensten als geen ander weten. Er moet bij niet betalen via de minnelijke incasso een gerechtelijke incasso procedure worden op gestart. Hiervoor moet een dagvaarding worden gemaakt. Juristu heeft de incasso juristen die dat als geen ander kunnen. Van al onze incasso dagvaardingen winnen wij 99% van de procedures. Essentieel bij een goede dagvaarding zijn de bewijzen, de stukken, de zgn. producties, dit zijn de stukken uit uw dossier waar uit blijkt dat de dagvaarding klopt, de wanbetaler moet betalen.

Incasseer nu!, Klik HIER

Het doel is geld op uw rekening. Juristu de incasso specialisten bij uitstek.

10 dagen aanpak!

Niet betalen binnen 10 dagen, dagvaarden.

Incassobureau inschakelen via incassobureau vergelijkingssite

Incassobureau inschakelen via incassobureau vergelijkingssite

incassobureau vergelijkingssite

incassobureau vergelijkingssite

Incassobureau vergelijkingssite

Dus men gaat op zoek via Google naar een incassobureau, want hoe selecteer je een goed incassobureau? Via één van de vele incassobureau vergelijkingssite worden wij dan ook altijd gevonden. wij mailen u direct en hebben telefonisch contact. indien wij een klik hebben en u heeft uiteraard vertrouwen in ons dan starten wij direct met de incasso procedure.

Uiteraard vinden wij van Juristu incassodiensten bv ons het beste incassobureau en wel om de volgende redenen:

 1. snel
 2. bereikbaar
 3. geen keuzemenus
 4. direct contact
 5. overzicht
 6. minnelijke incasso, no cure no pay!
 7. gerechtelijke incasso
 8. deurwaarder inschakelen
 9. beslagen leggen
 10. vonnis ten uitvoer leggen

Dit zijn slechts 10 punten van ons incassobureau, dat niet alleen, we werken met een uniek team van mensen, waarbij een ieder zijn of haar specialisatie heeft. U moet denken aan dagelijks aanmanen, bellen van openstaande facturen, overleggen, deurwaarder opdracht geven tot beslag, zitting bij wonen voor comparities, dagvaardingen produceren. En het laatste de dagvaarding, dat is essentieel in het incassotraject of te wel incassoprocedure, u kunt een eenvoudige dagvaarding maken, maar de kans dat u wint is dan 10% een goede dagvaarding met goede onderliggende stukken, verwijzing naar de zgn producties zijn essentieel voor het winnen van een dagvaarding. De rechter die leest de dagvaarding en die leest er dagelijks wel 20, die pikt de standaard dagvaardingen er zo tussen uit. Ook zijn wij overal op internet te vinden zoals diverse incassobureau vergelijkingssite

Een goede dagvaarding leest als een roman

Wij hebben de gespecialiseerde incasso juristen die voor uw zaak ook een incasso roman kunnen schrijven en tevens een zitting bij kunnen bij wonen, waarbij zij zich volledig kunnen stellen betreffende de dagvaarding. Wij staan voor uw incasso zaak en zullen uw incasso tot aan het eind bij staan.

Het dossier is pas gesloten zodra het geld op rekening staat

Eerder sluiten wij geen dossiers, er zijn slimme wanbetalers, maar wij kennen de trucs. Met Juristu incassodiensten heeft een een juridische sluwe vos die u bij zal staan in uw incasso zaak. Veelal lukt het onze klant maanden tot zelfs jaren niet om geld te incasseren. Vaak zijn onze klanten dan ook verbaasd zodra het ons binnen 10 dagen lukt om te incasseren. Dat heet ervaring, juridische kennis en overtuigingskracht voor wat er komen gaat, indien de wanbetaler niet gaat betalen. Wij weten daar heel goed raad mee.

Heeft u een incasso opdracht of openstaande factuur ? mail dan nu naar info@juristu.es en wij incasseren als incassobureau 85% van onze incasso’s binnen 10 dagen.

 

 

Incassobureau inschakelen ? Klik HIER

Incassobureau inschakelen na 14 dagen WIK brief

Incassobureau inschakelen na 14 dagen WIK brief.          Nu incasseren? Klik HIER

Zodra wij de incasso van onze klant ontvangen zijn wij Startklaar, de incasso aanmaning gaat er dan direct uit. Tevens krijgt de wanbetaler dan een sms, zodat diegene weet dat er een mail of aanmaning in zijn postvak is. Veelal krijgen we dan een reactie van de wanbetaler met dezelfde smoesjes die u heeft gekregen. Wij weerleggen dat d.m.v. de stukken die wij van u hebben ontvangen. Wij wijzen de wanbetaler op de gevolgen indien we juridische en gerechtelijke stappen moeten gaan ondernemen, dan komen er veel hoge procedure kosten bij, die de wanbetaler dan ook moet betalen.

Start nu! Incassobureau inschakelen

Incassobureau inschakelen

Loonbeslag, uitkeringbeslag, bankbeslag, beslag bij klanten, beslag op o.g., beslag op auto, beslag op roerende zaken etc.

Zodra wij gerechtelijke stappen gaan ondernemen en uit de dagvaarding betreffende de incasso procedure blijkt dat de facturen, lening en of vordering juist zijn, wij een vonnis uitvoerbaar bij voorraad krijgen. De rechter heeft dan in het vonnis gezet dat de vordering direct opeisbaar is. De deurwaarder betekend het vonnis bij de wanbetaler en die heeft dan 2 dagen de tijd om te betalen, zo niet dan volgen er beslagen.

Uw incasso op tijd uit handen geven is grootste kans van slagen!

Uit onderzoek blijkt dat wanbetalers het ook veelal zo ver laten komen, om te testen hoe ver ze kunnen gaan met niet betalen. De brutale wanbetaler besteld ook doodleuk nog weer goederen of diensten bij zijn leverancier en als die dan geleverd krijgt zonder de oude factuur te betalen, weten ze dat ze verder kunnen gaan.

Wees gewaarschuwd, begin met uw incassobeleid bij uzelf!

U heeft bijvoorbeeld een telefoon, indien u die niet op tijd betaald dan wordt die afgesloten, ook al heeft u er 20, niet betalen, er wordt gewoon afgesloten. Eigenlijk is dit de aanpak, eerst de oude factuur betalen, dan weer leveren. doet u dit niet, dan loopt de achterstand alleen maar op en loont het steeds meer de moeite om u niet te betalen. U bent immers de nieuwe bank.

Incasseer op tijd, voordat het te laat is!

Stel niet uit tot morgen wat vandaag nog kan! u weet het wel, u moet de vordering ter incasso geven aan een incassobureau ( Incassobureau inschakelen ), maar u denkt dan een klant te verliezen. Niets is minder waar, uit onderzoek blijkt dat bedrijven het op prijs stellen als er een strak regime is qua incasso. Een zak regime geeft ook aan, dat uw bedrijf voor de rest ook niet goed georganiseerd is. U moet immers ook uw mensen en kosten betalen!

Heeft u verder nog vragen?

Dan kunt u snel op de knop hieronder drukken of snel naar info@juristu.es mailen.

Incasseer nu HIER

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Een incassobureau zoals Juristu start altijd eerst met de minnelijke incasso. Dit is zonder tussenkomst van de rechter. Zodra u incassobureau Juristu gaat inschakelen, dan gaan wij de debiteur/wanbetaler aanmanen, per post, email, sms en telefonisch contact leggen om de wanbetaler over te halen om te gaan betalen. Wij wijzen de debiteur/wanbetaler er op wat er gaat gebeuren indien ze niet gaan betalen. De volgende stap is namelijk de gerechtelijke procedure.

De gerechtelijke procedure kan incassobureau Juristu volledig verzorgen

Na 10 werkdagen gaat incassobureau Juristu de incasso procedure voortzetten indien de debiteur/wanbetaler nog steeds niet tot betaling is overgegaan. De dagvaarding maakt incassobureau Juristu, hierbij komen de producties, dit zijn de bewijzen dat de vordering terecht is, ook komt er in de dagvaarding te staan wat er allemaal is gedaan om de vordering betaald zien te krijgen.

De taak van de deurwaarder

Nu is de dagvaarding klaar, de deurwaarder trekt de GBA na van de debiteur/wanbetaler en betekent deze aan het huisadres van de debiteur/wanbetaler. Hierin wordt de debiteur/wanbetaler opgeroepen om naar de rechtbank te komen. Hier krijgt de wanbetaler/debiteur de kans om verweer te voeren. Degene komt niet op dagen, er volgt een verstekvonnis. Degene komt wel opdagen maar geeft een slap verweer. Wij ontvangen een vonnis met de veroordeling tot betaling.

auto wegslepen executieverkoop

De deurwaarder legt beslag met een vonnis, die kan executieverkoop doen, en auto bijvoorbeeld in beslag nemen!

Zodra er een vonnis is uitvoerbaar uit voorraad, sturen wij de deurwaarder op pad en geven hem opdracht tot het betekenen van het vonnis. Hierin krijgt de debiteur/wanbetaler 2 dagen de kans om alsnog te betalen. Zo niet dan kan de deurwaarder gewoon doorpakken, zoals bankbeslag, loonbeslag, executieverkoop, roerende zaken verkoop, in beslagnames, beslag op uitkering etcetc. Dit kan oneindig doorgaan net zolang er betaald is. Tevens is elk vonnis 20 jaar geldig. Het loont dus altijd de moeite om bij niet betalen te gaan dagvaarden.

Conclusie verschil tussen incassobureau en deurwaarder?

Een incassobureau is flexibel en kan regelingen treffen en druk uitoefenen door dreiging met hogere kosten.

Een deurwaarder kan elk vonnis ten uitvoer leggen. Tevens kan hij een beroep doen op bijstand van de politie en slotenmaker. Alle bijkomende kosten worden ook verhaald op de debiteur/wanbetaler.

Veelal werkt een incassobureau als Juristu nauw samen met een deurwaarder om vonnissen ten uitvoer te leggen. Juristu incassobureau werkt samen met alle landelijke deurwaarders in Nederland. Of u nu een deurwaarder nodig heeft, een vonnis wil betekenen of heeft u geen geld om de kosten van de deurwaarder te betalen? Mailt u ons het vonnis, wij werken ook met een succesfee.