Posts

,

Hoe belangrijk is de WIK brief ( wettelijke incassokosten brief) bij incassozaken?

Hoe belangrijk is de WIK brief ( wettelijke incassokosten brief) bij incassozaken?

Ten eerste is er een onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Particulieren hebben meer bescherming en dat is ook maar goed ook. Een particulier maakt minder mee dan een ondernemer. de overheid gaat er van uit dat die echt wel weet wat die doet. Een ondernemer hoeft dus niet eerst een WIK brief te ontvangen, alvorens u incassokosten door berekend. Stuur de particulier eerst de WIK brief, deze kunt u hier downloaden https://www.juristu.es/wik-brief/

Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Voor een ondernemer wel, die is de incassokosten direct verschuldigd. Ook in de minnelijke fase. Neemt niet weg, indien een debiteur/wanbetaler de vordering of de incassokosten niet betaald er alsnog een gerechtelijke incassoprocedure moet opgestart worden om de incassokosten te incasseren. Dan worden ook alle gerechtelijke kosten mee genomen en zal de debiteur/wanbetaler die moeten betalen. Veelal denken ondernemers er mee weg te komen, door niet te betalen, maar in de praktijk is dat anders. Men betaald uiteindelijk de gehele vordering inclusief incassokosten.

Particulier eerst WIK brief sturen

De consument heeft deze bescherming, er moet  volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld. Soms is het niet verstandig om eerst een WIK brief te sturen, indien het bijvoorbeeld een huurder betreft die de laatste maand huur niet betaald. Die misbruiken de WIK brief om tijd te rekken. De WIK brief komt immers pas ter sprake zodra er een gerechtelijke procedure komt. Dan zal de rechter vragen naar de WIK brief.

Bovenop de incasso blijven zitten

U heeft openstaande facturen, u heeft er al gauw te veel. Essentieel is om korte lijnen te houden. U spreekt een betalingstermijn af, zeg 30 dagen, dat is immers de wettelijke termijn, indien u niets heeft afgesproken. Na de 31e dag geen betaling ontvangen? Stuur dan de WIK brief, particulier of ondernemer. Dan weet de debiteur met wie ze te maken hebben. Diensten of goederen die zijn immers geleverd, de service is goed, er zijn geen klachten. dus op tijd betalen. U bent immers geen bank.

Na 14 dagen nog geen geld?

Geef dan uw vordering aan incassobureau Juristu, wij starten dan eerst het minnelijke traject en proberen door middel van juridische onderbouwing de vordering te incasseren, lukt dit niet in 1o werkdagen, dan gaan we dagvaarden. Uiteraard kennen we dan het dossier beter en kunnen we ook de haalbaarheid inschatten op de debiteur.

Incassozaken?

info@juristu.es

of vul het formulier nu incasseren in op de website.

 

,

Een incassobureau zorgt voor snelle betaling van uw openstaande facturen

Een incassobureau zorgt voor snelle betaling van uw openstaande facturen

Andere ogen dwingen, in veel gevallen is dat ook daadwerkelijk zo. De debiteur ontvangt dan een aanmaning van een incassobureau. Hierin zetten wij als incassobureau wat er gaat gebeuren indien de debiteur niet betaald. In 10 dagen tijd krijgt de debiteur de volgende acties:

 1. de in gebreke stelling brief;
 2. een sms dat wij een vordering op de debiteur hebben;
 3. dvicere malen telefonisch contact;
 4. de aanmaning plus de wettelijke incassokosten, die de debiteur moet betalen;
 5. een herinnering waarin de debiteur gewezen wordt op de aankomende dagvaarding
 6. een laatste waarschuwing en kans om alsnog tot betaling over te gaan.

Bij niet betalen,  zullen wij na 10 dagen overgaan tot een gerechtelijke incassoprocedure. De deurwaarder betekent dan de dagvaarding bij de debiteur en de debiteur kan zich dan verdedigen bij de rechtbank tegen de vordering. Inmiddels hebben wij als incassobureau een sluitende dagvaarding met producties, waaruit blijkt dat de debiteur gewoon moet betalen.

Goed dossier

Zodra wij als incassobureau een dagvaarding maken, gaan wij als incassobureau in overleg met onze opdrachtgever in verband met het dossier. De eerste vraag die een rechter stelt is: “Wat zijn de afspraken tussen partijen en waar staat dat? ”  Dat kan zijn een overeenkomst, een email of opdrachtbevestiging waar dit uit blijkt wat de afspraken zijn. Er kunnen ook andere bewijzen zijn. U heeft al diverse facturen verzonden en een deel is betaald. De overige facturen worden niet meer betaald. Dat geeft ook aan wat de afspraken zijn. Dus zorg voor een goed dossier. Des te duidelijker u uw afspraken heeft, des te eenvoudiger het is voor een rechter om direct een vonnis te vellen.

Verhoogde kosten

Wij manen de debiteur in 10 dagen tijd vele malen aan en wijzen de debiteur er ook op dat wij als incassobureau alle kosten gaan zien te verhalen op de debiteur. De debiteur kan dan zijn beklag wel doen over verhoogde kosten, zolang u en wij de debiteur de kans hebben gegeven om minnelijk te betalen dan is de kans heel groot dat de debiteur tot alle kosten wordt veroordeeld. De opdrachtgever dient alvorens de gerechtelijke procedure zal worden gestart een voorschot te betalen aan het incassobureau.

Vonnis, beschikking

Zodra er een vonnis c.q. een beschikking is, dan sturen wij als incassobureau de deurwaarder weer op pad. De deurwaarder heeft dan een vonnis bij zich en kan met dit vonnis beslag leggen op alle bezittingen van de veroordeelde. Denk aan loon, uitkering, on-roerende zaken, aandelen, derdenbeslag als bankrekeningen.

 

 

,

Incassobureau, deurwaarder of advocaat?

Incassobureau, deurwaarder of advocaat?

Incassobureau

Een incassobureau leeft van de incassokosten, dus die neemt elke incasso aan. De incassokosten worden boven op de factuur gezet en door gerekend naar de debiteur. De debiteur dient de vordering inclusief incassokosten aan het incassobureau te betalen. Succesvolle incassobureau’s zoals Juristu incassodiensten heeft een dwingende manier van incasseren. De debiteur krijgt immers 10 dagen de tijd om alsnog de vordering inclusief incassokosten te betalen of een regeling te treffen. In 85% van de incasso zaken betaald de debiteur, want Juristu incassodiensten dreigt vanaf dag 1 tot en met dag 10 met dagvaarden. dit heeft grote gevolgen voor de debiteur. Doet de debiteur dat niet binnen 10 dagen, dan zal de debiteur de volgende etappe mee gaan maken en dat is daadwerkelijk dagvaarden. Alle kosten gaan worden verhaald op de debiteur.

Advocaat

Juristu incassodiensten heeft juristen in dienst die de perfecte dagvaarding voor onze opdrachtgever maken. Het gaat er om dat de dagvaarding overtuigend genoeg is voor de rechtbank. De rechtbank geeft dan een vonnis waarmee we beslagen kunnen leggen bij de debiteur. Vanaf een bedrag van € 25.000,- moet de zaak lopen ia een advocaat. Juristu heeft de beschikking over een uitstekende samenwerking met de beste incasso advocaten die er zijn.

Deurwaarder 

Elke dagvaarding moet worden betekend door een deurwaarder. De deurwaarder zal de dagvaarding juist moeten betekenen. De rechtbank weet dan dat de gedaagde op een juiste manier is opgeroepen. Mocht de gedaagde niet op komen dagen, een zogenaamde verstekveroordeling zal dan terecht zijn. Zodra er een positief vonnis is voor onze opdrachtgever. Dan sturen wij de deurwaarder weer op pad, nu met het vonnis, de zogenaamde beschikking. De deurwaarder zal dan de beschikking weer betekenen. De veroordeelde heeft dan nog twee dagen de tijd om alsnog te betalen. Doet de veroordeelde dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op alle bezittingen en of inkomen van de veroordeelde. De veroordeelde zal dan gaan betalen. Bij niet betalen zal de deurwaarder gaan executeren. Dit neemt nog meer kosten met zich mee en zal ook door de deurwaarder op de veroordeelde verhaald worden.

Conclusie

Mocht de debiteur structureel weigeren te betalen en is uw vordering hoger dan € 25.000,- en niet te splitsen, dan zal u alle bovengenoemde partijen nodig hebben. Indien nodig dan zal Incassobureau Juristu dit gehele traject voor u in gang zetten.

Incasso indienen? info@juristu.es of vul het nu incasseren formulier in.

Advies? bel nu 085 303 7165

 

 

,

Incassobureau Juristu succesvol in incasseren zonder duur abonnement

Incassobureau Juristu succesvol in incasseren zonder duur abonnement

De kracht van Juristu is incasseren op basis van No cure, No pay! Geen geld geen kosten voor onze opdrachtgever. De incassokosten leggen we sowieso door bij de debiteur/wanbetaler. Hierdoor weten onze opdrachtgevers, dat wij als incassobureau drijven op het succesvol incasseren van openstaande vorderingen. Zodra wij succes hebben, draaien wij als incassobureau omzet. Onze opdrachtgevers zijn hierdoor erg blij met onze structurele aanpak.

Elke incasso is een zaak op zich

Bij elke incasso zaak zit veelal een verhaal bij. Niet altijd, want bedrijven gebruiken andere bedrijven ook als bankjes. Overal wat langere betalingstermijn, waardoor men meer liquiditeit in hun eigen zaak hebben. De debiteur betaald niet veelal om diverse redenen en of excuses:

 1. liquiditeits-problemen;
 2. tijd rekken;
 3. oneens met factuur;
 4. ontevreden;
 5. smoesjes;
 6. leugens;
 7. faillissement.

Laat uw facturen nimmer te lang openstaan

Boven ziet u de top 7 van redenen/excuses waarom er niet betaald wordt. Indien u te lang wacht met het uit handen geven van uw openstaande facturen, dan staat u op een gegeven moment achteraan in de rij. Indien het een faillissement wordt, dan kunt u fluiten naar uw geld.

Stop met het sturen van aanmaningen, gebruik alleen de WIK brief.

Vele bedrijven gebruiken een standaard aanmaningsprocedure:

 1. 1e aanmaning
 2. 2e aanmaning
 3. 3e aanmaning
 4. laatste aanmaning

Vervang dit met de WIK brief:

Na 30 dagen uitsluitend de WIK brief sturen, indien de debiteur dan binnen 14 dagen betaald, dan kunnen ze betalen zonder kosten. Hier kunt u de WIK brief downloaden Download hier gratis de WIK brief

Bij niet betaling binnen 14 dagen?

Dan geeft u de vordering aan ons en gaan wij over tot het minnelijke incasso traject, de debiteur moet dan binnen 10 dagen betalen of een regeling naar tevredenheid treffen. U kunt uw incasso alhier op no cure, no pay indienen: Dien hier uw incasso in!

Bij niet betaling in 10 dagen?

Indien de debiteur dan nog niet in beweging komt, dan gaan we over tot gerechtelijke incasso. Alvorens wij een gerechtelijke procedure starten, overleggen wij met u als klant of dit te doen is en of verstandig is. Gerechtelijke incasso heeft geen zin indien:

 1. geen verhaalbaarheid, debiteur is een zwerver;
 2. de vordering is te laag, kost meer dan het op zal brengen;
 3. debiteur gaat failliet

Redenen om het wel te doen:

 1. genoeg verhaalbaarheid;
 2. vordering is hoog genoeg;
 3. sluitend dossier;
 4. principe

Kortom, voorkom hoge kosten en tast uw eigen liquiditeit niet verder aan, kies voor Juristu incasso diensten, voor succesvolle incasso. Dien uw incassozaak nu in op No cure No pay  via NU INCASSEREN

Bel nu voor meer info: 085- 303 7165 of mail info@juristu.es 

 

 

,

Incasseren op no cure, no pay, succesvoller dan abonnement!

Incasseren op no cure, no pay, succesvoller dan abonnement!

Juristu is een incassobureau met de focus op de incassozaken van onze opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alleen baat bij resultaat. Een incassobureau als Juristu heeft baat bij veel incassozaken, dat zorgt voor veel incassokosten omzet. De focus is duidelijk. De incassozaken moeten zo snel mogelijk worden geincasseerd. Tegen zo laag mogelijke kosten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat incassobureau’s met een no cure no pay aanpak, voor 95% succesvoller zijn in het incasseren van vorderingen dan incassobureau’s met de focus op abonnementen verkoop.

Incassokosten zijn bij wet geregeld

Juirstu maakt omzet door vorderingen  met incassokosten te incasseren. Juristu blij en de opdrachtgever blij. Puur resultaat gedreven, dat is de insteek bij minnelijke incasso zaken van Juristu.

Juristu heeft als focus het innen van openstaande facturen op no cure no pay. Deze aanpak is een groot succes voor Juristu en haar opdrachtgevers. De opdrachtgever mist al liquiditeit door het uitblijven van de betaling van de debiteur/wanbetaler. Dus meer kosten zijn niet altijd welkom.

Veel incassobureau’s willen extra omzet en bieden hun klanten een zogenaamd abonnement aan. Zodra het abonnement is afgesloten, is de actie er veelal uit. De omzet is immers abonnementen verkopen.

https://www.juristu.es/incassotarieven/

No cure no pay, een resultaat gedreven aanpak!

Juristu is een gedreven lokale en landelijke incasso organisatie met incassospecialisten en juristen die er alles aan doen om elke vordering zo snel mogelijk voor onze opdrachtgever te incasseren. Dan verdienen wij ook ons geld. Geen resultaat, geen verdiensten. Gedreven, snelheid, overredingskracht, juridische daadkracht zijn de kernwoorden van onze organisatie.

De medewerkers van zijn het kapitaal van Juristu

Juristu heeft voor elke nieuwe medewerker dan ook een opleidingstraject betreffende de werkwijze van Juristu. Het is immers essentieel om exact dezelfde dienstverlening aan onze opdrachtgever te verlenen. Wij incasseren van Groningen tot en met Maastricht. Lokaal en internationaal!.

Gerechtelijke procedure in elk land in Europa vanuit uw vestigingsplaats.

Bij geschillen uw klant kunt u dagvaarden vanuit uw vestigingsplaats. Mits u dit in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen. Dit voorkomt hoge procedurekosten. Heeft u internationale klanten, pas dan direct uw algemene voorwaarden aan, dat kan u een hoop tijd, kosten en moeite besparen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u regelen.

Vragen? mail: 

info@juristu.es  

 

 

,

Incasso zaken via kantongerecht maximaal tot 25.000 euro, daarboven moet via advocaat.

Incasso zaken via kantongerecht maximaal tot 25.000 euro, daarboven moet via advocaat.

Een incassobureau of een jurist kan incasso zaken tot € 25.000,- via het kantongerecht zien te incasseren, mocht minnelijke incasso niet slagen. Daar boven moet het via een advocaat. Ook daarvoor hebben wij zeer intensieve samenwerkingen met gespecialiseerde incasso advocaten. Een advocaat kan bijvoorbeeld beslag leggen voor de dagvaarding uit, zodat u zekerheid hebt van uw vordering. Want in elke incasso gaat het uiteindelijk ook om de verhaalbaarheid. Heeft degene waar u geld van krijgt geld? Zit het geld in spullen en of onroerend goed, dan kunnen we vooraf aan de procedure al beslag leggen.

Vordering beperken tot € 25.000,-

Om de kosten toch niet te hoog laten worden, kunnen we de vordering beperken tot € 25.000,- euro om alsnog de zaak via een incasso jurist van een incassobureau te laten lopen en om zo de kosten in de hand te houden. Procederen is kostbaar, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, kan allemaal kostbaar zijn. Indien u reeds een bedrag kan incasseren van de debiteur door middel van het beperken van de vordering, dan heeft u ook sneller de beschikbaarheid over uw geld. Het voordeel van het beperken van de vordering is ook de kracht van de gedachte voor de debiteur. Die denkt, dat valt nog mee. Daarna kunnen we weer een vordering indienen van € 25.000,- mits het invorderings-dossier dat toe laat. Een debiteur verwacht dit nooit. Niet elk dossier leent zich hiervoor, maar een creatieve jurist kan hier zeker een oplossing voor vinden.

Eerste vordering binnen, dan direct de tweede vordering indienen

Zodra er een vonnis cq beschikking is voor de eerste € 25.000,- kunnen we direct de volgende procedure via het kantongerecht indienen. De debiteur verwacht dit niet en denkt klaar te zijn met de eerste incasso procedure. Dat is het grote voordeel van het door midden knippen van een vordering. Het is een aanpak die men veel al niet verwacht. Tijdens een comparitie kunnen we ook schikken en hierdoor heeft u alvast geld om door te procederen. De tegenpartij betaald in principe uw procedure kosten op deze manier.

Grote vorderingen boven de € 25.000 euro, incassoburea Juristu weet van aanpakken

Wij weten door onze jarenlange praktijkervaring heel goed om grote vorderingen te innen bij debiteuren c.q. wanbetalers. Heeft u een grote vordering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en of een ander land in Europa? Wij weten dit voor u succesvol te incasseren.

Meer weten? mail ons uw casus voor gratis incasso advies info@juristu.es 

,

Incasso ontbinding en ontruiming in huurzaken

Incasso ontbinding en ontruiming in huurzaken

Als incassobureau ontvangen wij veel incasso zaken betreffende huurachterstanden. Elke huur incasso is weer anders. Heeft u een huurder die meer dan 3 maanden achter is met de huur, dan kunt u in veel gevallen ook ontbinding en ontruiming krijgen. Maar let op! Indien de huurder net weer een maand betaald en slechts 2 maanden achter is, dan is het bijna onmogelijk om diegene er uit te krijgen.

Huurbescherming gaat ver

De huurbescherming in Nederland gaat ver, u dient zich als verhuurder als goed verhuurder te gedragen, maar als huurder ook. Alleen door de sociale wetgeving, van och de huurder is zo zielig, gaat ‘t wel met u? zielige huurder die niet kan betalen! Heeft de huurder toch wel zeer veel rechten. Dus pas op voordat u uw pand in de verhuur zet.

Verbaasd over klunzige en amateur huurovereenkomsten

Zodra wij een incasso krijgen voor achterstallige huur, is er veelal verbazing al om op onze juridische afdeling. Een huurovereenkomst die zogenaamd tijdelijk is voor 4 jaar, een huurovereenkomst op 1 a4tje, met allerlei zelf verzonnen regels. De huurwet is hier toch echt heel duidelijk in. elke jurist krabt achter zijn oren bij het zien van de vele klunzige huurovereenkomsten. Waarom niet van te voren een goede huurovereenkomst laten opmaken door een jurist? Dit scheelt zo veel negatieve energie en kostbare uren. Zie de huurder er maar eens uit te krijgen!

De nieuwe huur wet van 2016 is duidelijk!

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/13/eerste-kamer-akkoord-met-wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt

Indien u een woning gaat verhuren, laat dan een huurovereenkomst opmaken voor maximaal 2 jaar of maximaal 5 jaar. Dit zijn de enige twee huurovereenkomsten die tijdelijk zijn, niet voor 1 jaar, 3 jaar of iets anders, alleen 2 jaar of 5 jaar.

Gehuurde nodig voor dringend eigen gebruik

U denkt de woning te kunnen opzeggen en of te ontruimen, voor dringend eigen gebruik. Dat gaat in 99% van de gevallen ook niet op. De verhuurder dient de huurder een andere woningruimte aan te bieden.  Het gaat soms zo ver dat u als verhuurder zelfs kosten voor verhuizing zal moeten betalen. Dus wees gewaarschuwd als verhuurder, zodra de huurder er uit is en er is nog een achterstand, dan mag u blij zijn, dat deze vertrokken is! Dan hoeven we alleen nog maar achter het geld aan.

Notoire wanbetalers krijgen we er altijd uit

Neemt niet weg, dat de echte notoire wanbetalers er altijd uit te krijgen zijn. Mits u een goede huurovereenkomst heeft opgemaakt. Gaat u een woning verhuren? Huur een goede jurist in voor ene perfecte huurovereenkomst, dat kan u een hoop ellende besparen.

 

 

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

U heeft uw vordering uit handen gegeven van een incassobureau. De minnelijke incasso lukt niet, de vordering gaat over naar een gerechtelijke incasso. De jurist van het incassobureau maakt een dagvaarding met producties (bewijzen) en laat deze dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder betekenen bij de gedaagde. De gedaagde is dan op de officiële wijze opgeroepen voor de rechtbank. De gedaagde kan zich zelf verweren bij de rechtbank of de gedaagde laat zich bijstaan door een advocaat.

Verweer door gedaagde

De gedaagde laat zich bijstaan door een gemachtigde of een advocaat en doet verweer. Dit verweer kan voor verwarring zorgen. De rechter bekijkt de dagvaarding en verweer en roept op tot een comparitie. Een comparitie is het samen komen van partijen in de rechtbank. De rechter zal beide partijen een aantal vragen stellen en geeft veelal aan beide partijen aan, hoe één en ander kan lopen. Beide partijen hebben dan geen idee hoe dit af zal lopen. Dan komt de vraag of partijen de gang op willen voor overleg.

De gang op voor een schikking

De rechter schorst de zitting voor een half uur en partijen gaan de gang op. De gemachtigden gaan in overleg met hun cliënten en de gemachtigden komen bij elkaar. Dan is het loven en bieden. Een schikking kan zorgen voor een verkorte procedure. Wat voor beide partijen voordeliger kan zijn. Een procedure is immers niet gratis. Tevens zorgt dit veelal voor veel stress.

Familie zaken komen sneller tot schikking

Bij familie zaken speelt de procedure door in de gehele familie. Iedereen praat hier dagelijks over en de familieband komt hierdoor steeds meer onder druk. Bij een schikking eindigt de procedure en zijn partijen tot elkaar gekomen. Met een comparitie doen eigenlijk beide partijen een beetje water bij de wijn. Om zo naar elkaar tot te komen. Veelal zijn partijen dan onder de indruk van de rechter, die dan op een vrij logische manier zijn licht op de zaak heeft gegeven. Van een stellige ontkenning van partijen tot beweging, want door procederen kost veel geld en zal ook niet de uitkomst geven waar partijen op hopen. Daarom is een schikking tijdens een comparitie in 95% van de comparities een goede zaak.

Heeft u een vordering waar u samen niet uit komt?

dien deze in via info@juristu.es 

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Veel mensen denken dat ene incassobureau niet zo vele kan dan dat ze zelf kunnen doen. Een bedrijf maakt een factuur, deze wordt niet betaald en dan worden er aanmaningen verzonden. Deze worden nog steeds niet betaald. Wat nu zegt de boekhouder, blijven aanmanen tot we een ons wegen? Nee, dat is niet de aanpak. Andere ogen dwingen. Tevens geld: het lijden wat men vreest, werkt nog steeds!

Wat kan een incassobureau meer dan u zelf?

Een incassobureau wijst de debiteur op de gevolgen van niet betalen. Een incassobureau dreigt met gerechtelijke stappen indien de debiteur niet betaald. De debiteur zal dan hogere kosten krijgen. Ten eerst de wettelijke incassokosten, die worden boven op de vordering gezet. Deze moet de debiteur ook gaan betalen. Betaald de debiteur niet of treft deze geen regeling, dan gaan we over tot gerechtelijke stappen. Dat kan ook gelijktijdig met conservatoir beslag op bank, loon en of uitkering.

Gerechtelijke incassoprocedure

Zodra de debiteur niet minnelijk wil betalen, starten wij in overleg met de client de gerechtelijke incassoprocedure. De debiteur is dan al vele malen gewaarschuwd en krijgt hogere kosten voor zijn rekening. Deze gaat een incassobureau op de debiteur zien te verhalen. Een incassobureau kan deze dagvaarding gewoon maken. Een incassobureau heeft immers juristen in dienst die deze dagvaardingen voor de opdrachtgevers maken en indienen bij de rechtbank.

Betekenen van de dagvaarding

Zodra de dagvaarding klaar is, zal het incassobureau de deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder, opdracht geven om de dagvaarding te betekenen. Betekenen houdt in dat het versturen van de dagvaarding geheel rechtsgeldig is. Indien de gedaagde debiteur niet komt  op dagen dan zal de rechter een verstek veroordeling geven en kan de debiteur betalen.

Vonnis betekenen

Het vonnis dient betekent te worden bij de debiteur. Met dit vonnis dient de debiteur binnen 2 dagen te betalen. Zo niet, dan zal de deurwaarder beslagen gaan leggen. De beslagen kunnen in vele soorten en maten. Loonbeslag, bankbeslag, og beslag etc. Bij weer niet betalen dan zal de deurwaarder gaan executeren, ook worden alle kosten weer op de debiteur verhaald. Het wordt er allemaal erg kostbaar door voor de debiteur.

Goed dossier

Een goed dossier zorgt altijd voor een positief vonnis, stap 2 is de verhaalbaarheid. Is degene van wie u geld krijgt dakloos dan schiet het niet op om te dagvaarden. Aan de andere kant is een vonnis 20 jaar geldig!

 

Vordering indienen?

mail info@juristu.es of vul het formulier nu incasseren in.

 

 

,

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Aan het eind van het jaar, maakt men de balans weer op, hoe het afgelopen jaar is geweest. U heeft een goed jaar gedraaid, alleen staat er nog 2 ton open, indien dat uw winst is, kunt u zich afvragen: Was het nou echt een goed jaar?

Nieuw jaar strakker debiteurenbeheer 

Kies voor een betere strategie, maak betere afspraken, huur Juristu in voor uw incassozaken of besteed uw gehele debiteurenbeheer uit aan Juristu, dan weet u zeker dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Want dat is incassobeheer uiteindelijk, herhalen, mailen, brieven schrijven, bellen en bij niet minnelijk incasseren een gerechtelijke procedure starten.

Geen uitzonderingen maken in 2017

Kies voor een strak debiteurenbeheer. Maak duidelijke afspraken over betaling en levering. En overleg uw algemene voorwaarden. Beschikt u niet over algemene voorwaarden en een goed bestelformulier, laat Juristu deze dan voor u maken. De basis is het belangrijkste bij succesvol incasseren. Volgorde bestellingen/opdrachten:

 1. bestelformulier/opdracht tot dienstverlening met omschrijving afspraken over betaling
 2. algemene voorwaarden, wat zijn de voorwaarden van uw bedrijf
 3. betaling vooraf, 50% direct, alles direct bij levering
 4. factuur zenden
 5. bij niet betaling volgens afspraak WIK brief sturen
 6. bij niet betaling, aan Juristu geven
 7. binnen 10 dagen betalen
 8. bij niet betaling, dagvaarden
 9. Deurwaarder betekent dagvaarding
 10. vonnis/beschikking bij niet betaling beslagen leggen op bank, loon of on/roerende goederen

Strak beleid

Indien u een strak beleid gebruikt en dit ook aan uw medewerkers mee deelt, dat u zo werkt, anders niet. Dan zult u zien dat dit ook direct resultaat op brengt. Wat heeft u aan niet betalende klanten? Niets, dit zijn zorgen kindjes en kosten alleen maar geld.

Juristu incasso juristen

Wij zijn een juristen incasso bureau en weten precies hoe een wanbetaler denkt en doet. Meestal gebruiken ze u als bankje. U bent namelijk niet de enige waar geld openstaat, degene die op zijn strepen gaat staan, krijgt het geld. De andere mogen dan weer wachten. Daarom adviseren wij onze klanten altijd niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau. Juristu is een zeer ervaren incassobureau met ervaren incasso specialisten die weten hoe een vordering succesvol minnelijk en gerechtelijk te incasseren is.

Vordering nu indienen voor een financieel gezond 2017

Dien uw openstaande vordering dan ook nu in, voordat het te laat is! De vordering kunt u hier indienen: