Wanneer incasseren via een dagvaarding?

Wanneer incasseren via een dagvaarding?

U heeft een incasso gegeven aan incassobureau Juristu, wij starten altijd eerst de minnelijke incasso. Hierdoor komen we er achter hoe de debiteur c.q. wanbetaler er voor staat, wil deze niet betalen of kan deze niet betalen? Dat is immers nogal een groot verschil. Een debiteur/wanbetaler kan geen geld hebben, maar wel goederen als auto’s, voorraad en  of andere kapitaalgoederen. Zodra er na de dagvaarding er een vonnis/beschikking is kan incassobureau Juristu aan de deurwaarder de opdracht geven om beslag te gaan leggen op deze goederen, indien er dan nog steeds niet betaald wordt.

De volgorde bij minnelijke incasso

Zodra wij een incasso binnen hebben dan starten wij direct de incassoprocedure. De debiteur/wanbetaler kan de volgende incasso actie verwachten:

  1. een aanmaning per mail plus incassokosten
  2. een aanmaning per post
  3. een sms dat wij een vordering hebben op de debiteur/wanbetaler
  4. dan zal de wanbetaler/debiteur worden gebeld door een incasso medewerker van Juristu
  5. dit bovenstaand zal 3 keer worden herhaald in 10 dagen tijd

In 85% van de incasso gevallen worden deze vorderingen door incassobureau Juristu geincasseerd. Indien dit niet gebeurd dan is dagvaarden de volgende stap. Met een dagvaarding moet de debiteur/wanbetaler zich verantwoorden bij de rechter.

Gerechtelijke incasso procedure 

De debiteur/wanbetaler betaald dus niet. Nu moeten er grovere incasso maatregelen genomen worden. Incassobureau Juristu zal één van haar juristen een dagvaarding op maat laten maken, om via de gerechtelijke procedure alsnog uw geld binnen te halen. De dagvaarding ziet er als volgt uit:

  1. de eiser versus de gedaagde
  2. de som die er door eiser geëist zal worden
  3. de bewijzen die als producties worden aangeduid
  4. de incassokosten en de rente
  5. de veroordeling

Des te beter uw dossier is, des te groter de kans op een volle veroordeling. U heeft een opdracht d.m.v een bevestiging, een factuur, een leningovereenkomst, er is al een deel betaald door de debiteur, er zijn mails, brieven, whatsappjes etc.

Altijd eerst minnelijk alvorens te dagvaarden

Wij starten als incassobureau Juristu altijd eerst minnelijk, ook al denkt u dat dit geen zin heeft, weten wij dat dit niet zo is. Wij versturen een aanmaning en kondigen aan dat we gaan dagvaarden. Dat is ook de enige weg, bij niet betalen van uw vordering.

Die nu uw vordering op no cure no pay in bij incassobureau Juristu