Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties

Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties van de opdrachtgever

Een opdrachtgever legt een vordering bij een incassobureau neer, hij weet het zeker dat hij geld moet ontvangen van de debiteur. Maar is dat ook zo? Wie eist die bewijst is nog steeds in veel gevallen noodzakelijk in de rechtbank. Rechters kijken in eerste instantie naar de eerste overeenkomst.

Overeenkomst

Wat is er overeengekomen? Is het een huur overeenkomst? is het een opdracht tot dienstverlening? is het een bestelling? Is het een lening? Heeft u deze stukken goed omschreven met elkaar, dan zal een gerechtelijke procedure grote kans van slagen hebben. Want dat zijn de stukken waar de rechter naar kijkt. Duidelijke afspraken. Indien u deze afspraken niet duidelijk zijn, dan komen er al weer vragen als: Wat is er tussen partijen afgesproken?

De factuur/ de termijn betaling

U heeft dus een incasso op een debiteur, dit moet duidelijk worden omschreven hoe deze vordering tot stand is gekomen.  Heeft de debiteur al diverse malen betaald, dan is dat ook een aantoonbaar bewijs van akkoord op de vordering die u heeft op de debiteur. De debiteur zal zich dan moeten verweren dat dit bijvoorbeeld niet zou kloppen. In veel gevallen valt de debiteur dan door de mand en zal de rechter ook vragen tijdens een comparitie, waarom heeft u dan wel betaald? U was het toch niet eens met de vordering? Waarom betaald u dan? Dan zal de debiteur zich moeten verweren en dat zal niet makkelijk zijn.

De dagvaarding en de producties

De dagvaarding is het verhaal tussen partijen en de producties zijn de stukken die bewijzen dat de vordering terecht is. Zorg dus voor een goed dossier alvorens te starten met een dagvaarding. Zorg ervoor dat ie van elke klant of elke debiteur een dossier heeft. Het dossier kan altijd een keer fout gaan. En indien u moet dagvaarden dan is een goed dossier de basis van uw dagvaarding.

De deurwaarder

De deurwaarder speelt ene grote rol in de dagvaarding. Zodra de dagvaarding klaar is den betekend de deurwaarder deze bij de gedaagde. Zodra er een vonnis is dan zal de deurwaarder beslag gaan leggen bij niet betalen!