Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Als groot incassobureau ontvangen wij duizenden incassozaken. Alvorens wij ter incasso overgaan ontvangen wij een dossier van de opdrachtgever, waaruit de vordering blijkt. Met deze vordering starten wij de incassoprocedure. Een dossier bestaat uit een opdracht, factuur en aanmaning. Dit kan uiteraard in allerlei vormen overeengekomen zijn. Per mail, per brief, telefonisch etc.

Sluitend dossier

Veel zaken worden afgesproken in vertrouwen. Dat is meestal niet de beste weg om in te gaan. Zet de afspraken op papier. Mocht u vordering alsnog via een gerechtelijke procedure lopen dan is de eerste vraag die een rechter vraagt: “Wat is er tussen partijen afgesproken?” Indien u dit goed voor elkaar heeft dan komt er altijd ene positief vonnis voor u. U heeft dan een vonnis wat wij door de deurwaarder kunnen laten betekenen. Met dit vonnis heeft u echt een sterke tool in handen, want de deurwaarder kan dan immers beslagen leggen op alle eigendommen van de debiteur, wanbetaler.

Rommelig dossier

Heeft u een en ander niet duidelijk omschreven dan ontstaat er veel al een discussie over de afspraken. De debiteur c.q. wanbetaler maakt daar dan misbruik van en gaat de vordering ontkennen en of zegt dat er geheel andere afspraken zijn gemaakt. Indien de bewijsstukken niet duidelijk zijn kan de rechter partijen ook bij elkaar roepen voor een comparitie. Tijdens de comparitie roept de rechter partijen bij elkaar om vragen te stellen en of te schikken. Schikken is mogelijk indien u dat zelf wil uiteraard. Veelal moeten we dan kijken of de tegenpartij dan wel direct kan betalen, anders heeft het ook geen zin.

Proces verbaal is een grosse

Indien partijen tijdens de comparitie schikken dan maakt de rechter ook een proces verbaal op, dit is ook gelijktijdig een grosse, waarmee wij de deurwaarde rop pad kunnen sturen, indien er niet betaald wordt. Bij niet betaling kan de deurwaarder ook meerdere maatregelen nemen, zoals het leggen van beslagen en of executeren van onroerend goed en of roerende zaken als een auto of inboedel.

Debiteurenbeheer essentieel

Debiteurenbeheer is essentieel voor een goede cashflow in uw bedrijf. Veelal indien een bedrijf een krediet aan gaat vragen bij een bank, dan kijkt de bank als eerste naar uw openstaande posten. indien dit er te veel zijn, dan geen krediet. Eigenlijk ook niet zo gek!

Betere cashflow?

Dien uw incasso zaken dan bij Juristu in: info@juristu.es