Posts

, , ,

Grote hoeveelheden incasso’s indienen in 2 minuten

Grote hoeveelheden incasso’s indienen in 2 minuten

Dat kan direct via dit formulier: Meerdere vorderingen alhier invoeren in 2 minuten

Incassobureau Juristu is de incasso specialist van Nederland. Wij doen niets anders dan incasseren. Waarom groeien wij jaarlijks zo enorm?, dat heeft vele oorzaken. Ons succes wordt bijvoorbeeld gedeeld met collega ondernemers, zodra je als incassobureau goed werk verricht en dat is het geld waar u recht op heeft, kan incasseren voor opdrachtgevers, dan zijn wij het perfecte incassobureau voor vele bedrijven.

incasso juristen

Incasseren of afschrijven, wat is uw keuze?

Vaak zijn bedrijven maanden bezig om ene factuur te innen of zelfs honderden kleine facturen proberen te innen. Veel werk en negatieve energie voor u een uw personeel. Stop daarmee, besteed al uw incasso zaken  die verlopen per direct uit aan incassobureau Juristu. Wij incasseren tenslotte op no cure no pay en starten elke incasso op minnelijke incasso basis. Veel al betalen bedrijven ons wel in 10 dagen. Onze brieven en onze incasso aanpak is daadkrachtig doch rechtvaardig te noemen. De debiteur denkt dan toch, dit gaat fout, zodra uw vordering terecht is, dan krijgen wij via de rechter een vonnis via gerechtelijke incasso. Dat is de stap die wij gaan zetten na 10 dagen!

Binnen 14 dagen voor de rechter!

De minnelijke incasso lukt in 85% van de incasso gevallen niet. De volgende stap is naar de rechter, daar moeten we ook geen weken over heen laten gaan. De debiteur heeft immers van het incassobureau een laatste brief gekregen waarin staat dat de debiteur binnenkort voor de rechtbank moet komen. Alle gerechtelijke kosten gaan we op de debiteur verhalen. De debiteur ziet de bui dan al hangen en bij de laatste brief betalen er gemiddeld nog 60% alsnog de vordering. Elke debiteur weet immers indien de vordering terecht is, dat alle kosten van de gerechtelijke procedure op de debiteur verhaald gaat worden. al met al wordt het er voor de debiteur niet leuker en voordeliger op.

incassoteam

Snelheid en doorpakken is de kracht van een succesvol incassobureau

Incassobureau Juristu is niet alleen een simpel incassobureau, incassobureau Juristu is meer dan dat. Wij zijn als incassobureau uw sparring partner in al uw incassozaken. Wij weten hoe een debiteur zich kan verschuilen, dus weten wij hem ook te vinden. Onze kracht is ook onze streetwise Streetwise betekenis en smartwise kennis, juristen die voor het vak hebben geleerd. Beter kunt u bij een incassobureau niet af zijn. Dat niet alleen, wij hebben een aantal lijfspreuken op een rij gezet, die elke medewerker bij Juristu in zijn/haar hart heeft:

 1. Incasseren is ons doel;
 2. Incasseren is ons vak;
 3. Incasseren is onze kennis;
 4. Incasseren is doorzetten;
 5. Incasseren is volharding;
 6. Incasseren is doorgaan waar andere stoppen;
 7. Incasseren is 10 dagen minnelijk;
 8. Incasseren binnen 14 dagen gerechtelijk;
 9. Incasseren is keuzes maken;
 10. Incasseren is een keuze!

Een incasso indienen:

 Nu-incasseren

Meerdere incasso’s tegelijk indienen:

Meerdere vorderingen indienen

,

Incasseren binnen 10 dagen, zo niet dan dagvaarden!

Incasseren binnen 10 dagen, zo niet dan dagvaarden!

Incassobureau Juristu heeft een strakke incasso aanpak. Incassobureau Juristu heeft een overtuiging. Een opdrachtgever geeft een incasso niet zo maar uit handen van incassobureau Juristu. Daar is al het nodige aan vooraf gegaan. Onze opdrachtgevers hebben dan al veel gedaan. Mailen, bellen, schrijven, whatsappen en vaak tot bezoek aan toe. Maar nog steeds geen betaling van de debiteur. De 10 dagen van incassobureau Juristu zijn dan eigenlijk nog te redelijk. Zodra wij een incasso opdracht ontvangen sturen wij de volgende stukken naar de debiteur c.q. wanbetaler:

 1. de ingebrekestelling per mail en post;
 2. de aanmaning per mail en post;
 3. een sms; incassobureau Juristu heeft een vordering op u;
 4. één van de juristen van incassobureau Juristu gaat bellen met de debiteur;
 5. bovenstaand zal door incassobureau Juristu 3-4 keer in de herhaling gaan.

De minnelijke incasso bij incassobureau Juristu is maximaal 10 dagen

We zijn een streng incassobureau. 10 dagen is 10 dagen. Waarom? Omdat langer wachten geen zin heeft. Statistieken geven aan, zodra een debiteur  een incassobureau aan de deur krijgt, binnen 48 uur beslist te betalen of niet. Des te meer tijd hier over heen gaat, des te groter de kans dat er helemaal niet meer betaald wordt. De debiteur denkt en merkt dan, dat er uiteindelijk niets aan de hand is. Daarom is het essentieel om ook daadwerkelijk de debiteur na 10 dagen  te gaan dagvaarden. Dan weet de debiteur dat het menens is.  Kiest u er voor om het langer te rekken, dan is de kans op incasseren slechts 10%! Bij dagvaarden krijgt u voor 100% een vonnis.

De gerechtelijke incasso starten door incassobureau Juristu

Na 10 dagen hebben wij de debiteur al de nodige mails, brieven gezonden en diverse telefonische gesprekken gehad. Deze brieven verwijzen naar de juridische stappen die wij als incassobureau Juristu gaan ondernemen tegen de debiteur. Alle procedurekosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. Hiervan is de debiteur dan ook vele malen van op de hoogte gesteld. tot het laatste moment krijgt de debiteur om alsnog zonder procedure via de rechtbank te betalen. Wat hebben wij nodig voor een succesvolle dagvaarding?:

 1. een compleet dossier;
 2. opdracht, contract c.q. bevestiging;
 3. factuur, facturen;
 4. aanmaningen per mail, post en of whatsapp;
 5. alle gesprekken;
 6. alle communicatie die er tussen partijen is geweest;
 7. getuigenverklaringen.

Dagvaarding produceren door incassobureau van Juristu

Eén van de incasso juristen van incassobureau Juristu maakt een concept dagvaarding met producties (bewijzen) . De dagvaarding is voor de rechter van de rechtbank. De rechter gaat deze dagvaarding lezen. Na het lezen geeft de rechter een vonnis. Essentieel is een sluitende dagvaarding. De dagvaarding is in weze het verhaal van wat er tussen de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien wij dit zo duidelijk mogelijk in kaar brengen, dan zal de rechter altijd positief voor u oordelen. Dan komt er dus een vonnis in uw voordeel. Een zogenaamde beschikking. Met de beschikking kan de deurwaarder beslag leggen. Uiteraard regelen wij dit hele traject voor u.

Incasso indienen?

Wij starten elek incasso eerst minnelijk op no cure no pay!

Nu-Incasseren

 

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Als groot incassobureau ontvangen wij duizenden incassozaken. Alvorens wij ter incasso overgaan ontvangen wij een dossier van de opdrachtgever, waaruit de vordering blijkt. Met deze vordering starten wij de incassoprocedure. Een dossier bestaat uit een opdracht, factuur en aanmaning. Dit kan uiteraard in allerlei vormen overeengekomen zijn. Per mail, per brief, telefonisch etc.

Sluitend dossier

Veel zaken worden afgesproken in vertrouwen. Dat is meestal niet de beste weg om in te gaan. Zet de afspraken op papier. Mocht u vordering alsnog via een gerechtelijke procedure lopen dan is de eerste vraag die een rechter vraagt: “Wat is er tussen partijen afgesproken?” Indien u dit goed voor elkaar heeft dan komt er altijd ene positief vonnis voor u. U heeft dan een vonnis wat wij door de deurwaarder kunnen laten betekenen. Met dit vonnis heeft u echt een sterke tool in handen, want de deurwaarder kan dan immers beslagen leggen op alle eigendommen van de debiteur, wanbetaler.

Rommelig dossier

Heeft u een en ander niet duidelijk omschreven dan ontstaat er veel al een discussie over de afspraken. De debiteur c.q. wanbetaler maakt daar dan misbruik van en gaat de vordering ontkennen en of zegt dat er geheel andere afspraken zijn gemaakt. Indien de bewijsstukken niet duidelijk zijn kan de rechter partijen ook bij elkaar roepen voor een comparitie. Tijdens de comparitie roept de rechter partijen bij elkaar om vragen te stellen en of te schikken. Schikken is mogelijk indien u dat zelf wil uiteraard. Veelal moeten we dan kijken of de tegenpartij dan wel direct kan betalen, anders heeft het ook geen zin.

Proces verbaal is een grosse

Indien partijen tijdens de comparitie schikken dan maakt de rechter ook een proces verbaal op, dit is ook gelijktijdig een grosse, waarmee wij de deurwaarde rop pad kunnen sturen, indien er niet betaald wordt. Bij niet betaling kan de deurwaarder ook meerdere maatregelen nemen, zoals het leggen van beslagen en of executeren van onroerend goed en of roerende zaken als een auto of inboedel.

Debiteurenbeheer essentieel

Debiteurenbeheer is essentieel voor een goede cashflow in uw bedrijf. Veelal indien een bedrijf een krediet aan gaat vragen bij een bank, dan kijkt de bank als eerste naar uw openstaande posten. indien dit er te veel zijn, dan geen krediet. Eigenlijk ook niet zo gek!

Betere cashflow?

Dien uw incasso zaken dan bij Juristu in: info@juristu.es

 

 

,

Onderschat een brief of mail van een incassobureau nooit!

Onderschat een brief of mail van een incassobureau nooit!

Zodra u een brief heeft ontvangen van een incassobureau is het zeer belangrijk om daar serieus mee om te gaan. Kijk direct wat de vordering betreft en indien u weet dat deze vordering terecht is, dan direct betalen. Hiermee voorkomt u hogere kosten! Veel mensen zitten met veel brieven van incassobureau’s en kunnen deze niet niet allemaal tegelijk betalen. Dan is het nog belangrijker om hier actie op te ondernemen. Bel het incassobureau en tref een regeling. Meeste incassobureau’s hebben opdracht om geld te incasseren en gaan ook akkoord met een redelijke regeling.

Bent u het niet eens met de vordering?

Reageer dan per mail naar het incassobureau en motiveer dat met betreffende stukken. Indien u dit niet kan onderbouwen, dan zal het incassobureau de procedure gewoon door zetten. Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Ten eerste krijgt u meer brieven en zal u diverse malen mensen van het incassobureau aan de telefoon krijgen.

Wat zal er gebeuren indien u niet gaat reageren naar het incassobureau?

Het incassobureau zal de minnelijke incasso om gaan zetten naar een gerechtelijke procedure. Dit zijn zeer kostbare procedures. Deze kosten zal het incassobureau ook op de debiteur zien te verhalen. U moet dan immers voorkomen bij de rechtbank. Veel mensen reageren nergens op en gaan ook niet naar de rechtbank. Dit heeft dan ook weer grote gevolgen voor de debiteur/wanbetaler. Deze zal dan een veroordeling krijgen om alles te betalen.

De deurwaarder staat aan de deur

De deurwaarder heeft nu een vonnis/beschikking en kan hiermee beslag leggen op uw loon, bankrekening nummer of zelfs uw roerende goederen als auto en of zelfs uw huis veilen. Ook zal het incassobureau deze kosten op de debiteur gaan verhalen.

Heeft een incassobureau geen bevoegdheden?

Een incassobureau kan zelf geen beslag leggen, maar dat is wel een grote denkfout. Het incassobureau geeft gewoon een advocaat de opdracht om beslag te leggen. Ook maakt het incassobureau zelf de dagvaarding, maar zal deze laten betekenen door de deurwaarder. Kortom het incassobureau zelf heeft deze bevoegdheden niet, maar is wel degene die dit allemaal aan zal sturen. Van beslaglegging door een advocaat tot betekenen van een dagvaarding door de deurwaarder!

Incasso indienen?

Openstaande facturen, grote frustratie voor bedrijven, incassobureau is een must!

Openstaande facturen, grote frustratie voor bedrijven, incassobureau is een must!

Alle bedrijven hebben er mee te maken, openstaande facturen. Des te grote her bedrijf des te grote het probleem van openstaande facturen. Mkb bedrijven hebben hier de grootste moeite mee. Veelal zit er geen aparte incasso afdeling bij dit soort bedrijven. De boekhouder doet de administratie en stuurt zo nodig een aanmaning. daar blijft het bij. Veel geld blijft onder de mensen. De boekhouder komt met mooie cijfers elke kwartaal en daar prijkt dan de post openstaande facturen op, die maar op blijft lopen of niet veranderd.

Bellen, whatsapp, mailtjes en vele aanmaningen later… 

De baas gaat er ook nog achter aan bellen en krijgt de wanbetaler ook moeilijk aan de telefoon. De dagelijkse werkzaamheden moeten ook door gaan en hierdoor is de afdeling incasso altijd het ondergeschoven kind van de rekening. Er moet iemand op de afdeling debiteuren beheer zitten indien er al een omzet is van 5 ton per jaar.

Openstaande facturen, bank trekt krediet in

Bij 5 ton staat er altijd 50.000 open en bij 1 miljoen omzet staat er minimaal 100.000 open. Indien u ene rekening courant heeft bij de bank en of een krediet dan zal de bank altijd wijzen op de openstaande posten. dit is namelijk geld wat op uw rekening moet staan. Het krediet is voor de groei of onvoorzien omstandigheden. Elke bank heeft een hekel aan openstaande facturen, u als bedrijf ook. Dus pak het vandaag aan en huur Juristu in, voor incasso of debiteurenbeheer.

Incasso en debiteuren beheer software

Voor een gestroomlijnde incasso of debiteurenbeheer is goede software essentieel om te zorgen voor tijdige betalingen. Juristu beschikt over deze software. De debiteur krijgt van Juristu in 10 dagen 3 mails, 3 brieven, een sms en deze wordt minimaal 3 keer gebeld totdat er een betaling is en of een regeling. Zo niet dan gaan we over tot dagvaarden. Dit is de enige mogelijkheid om t0t een succesvolle incasso te komen, bij notoire wanbetalers.

Dagvaarden en vonnis

De minnelijke incasso komt tot einde, dan starten we de gerechtelijke incasso. Juristu maakt ene dagvaarding en de deurwaarder zal deze betekenen bij de debiteur. Deze kan zich verweren of doet niets. Dan volgt er een verstekvonnis. Met dat vonnis kunnen we de deurwaarder opdracht geven om spullen in bezit te nemen van de veroordeelde debiteur, denk aan loonbeslag, verkoop auto en bij grotere vorderingen verkoop huis.

 

Incasso indienen?

 

,

Incassobureau online en met fysieke kantoren met incassojuristen

Incassobureau online en met fysieke kantoren met incassojuristen

Incassobureau online

Incassobureau online

Wie wij zijn

Wij zijn een incassobureau dat online incassodiensten aanbiedt, zodra u ons uw incasso opdracht opgeeft via onze link nu incasseren https://www.juristu.es/nu-incasseren/ zal de debiteur binnen 1 uur een sms en email ontvangen tevens bellen wij de debiteur binnen 24 uurvoor de eerste keer. De incasso aanpak van Juristu is gebaseerd op de 10 dagen aanpak. Is er binnen 10 dagen geen betaling of regeling van de grond gekomen, dan gaan we er van uit dat de debiteur geheel niet wil betalen.

Druk opvoeren

De druk die wij opvoeren is vooral juridisch gebaseerd. doordat wij incasso juristen zijn kunnen wij de debiteur duidelijk maken wat er kan gebeuren indien ze niet betalen. wij kunnen bij niet betalen, beslag leggen op loon, bank, huis of roerende zaken. zodra het duidelijk wordt voor de debiteur en het incasso dossier is ook compleet, kunnen wij de debiteur in 85% van de incasso zaken die wij behandelen binnen 10 dagen incasseren.

Juristu overal in het land

Door onze landelijke ligging wij hebben incassobureaus door heel Nederland, kunnen wij daadwerkelijk ook snel en daadkrachtig schakelen. Onze online incasso tool https://www.juristu.es/nu-incasseren/ is een instant succes gebleken. door onze vol automatische incasso software missen wij de debiteuren geen moment uit het oog. Wij hebben onze incasso systemene volledig geautomatiseerd. wij vergeten niet een sms, mail of te bellen naar uw geld. u heeft recht op uw geld. Daarom geef uw incasso uit handen aan Juristu voordat het te laat is.

Openstaande facturen?

Heeft u momenteel openstaande facturen die u eigenlijk al heeft afgeschreven? Geef het online uit handen via ons online incasso link https://www.juristu.es/nu-incasseren/ Zodra u op verzenden drukt ontvangt u een email waarna u ook bestanden kunt mailen. De bestanden hebben we nodig indien de debiteur zich gaat verweren tegen de incasso. Daar willen we ons tegen bewapenen. Daarom is een goed dossier van een incasso zaak alles. Goede stukken zorgen voor grotere kans op slagen van elke incasso.

Uit handen geven

Een oude lening, nieuwe factuur, een afspraak die niet nagekomen wordt, geef uw incasso opdracht uit handen. Incasseren is ook een vak apart, het is een kwestie van focus. Juristu doet de gehele dag niets anders dan gelden incasseren voo klanten. Onze focus is zeer groot. Wij gaan dan ook NU INCASSEREN voor u, vul nu direct hier uw openstaande incasso in voor incasso succes! https://www.juristu.es/nu-incasseren/

 

incassobureaus Links

,

Laat de achterstanden niet te ver oplopen, schakel op tijd incassobureau in!

Regelmatig krijgen we zeer oude vorderingen van nieuwe klanten binnen. Vaak komt dit door een te zwak incassobeleid. In de onroerend goed sector bij verhuur, denken huurders veel recht te hebben en houden dan gewoon de huur achter. De verhuurder gaat dan uit coulance akkoord. Daar begint de ellende! De huurder denkt als ik klaag, dan kan ik de huur achter houden en doet dat dus bij elke calamiteit. Er is lekkage, de verwarming deed het niet, ik heb verbouwd dus creëer meerwaarde etc. etc.

Allerlei verhalen om de huur maar niet te hoeven betalen. Woningen van bijvoorbeeld 700 euro per maand, worden verhuurd met 1 maand borg, te kort gegevens van de huurder en het dan gek vinden, als diegene achterstand heeft. Het is beter een pand leeg te laten staan, dan te verhuren zonder huurinkomsten. Een huurder die niet betaald, heeft het niet goed voor met de verhuurder.

Heeft u een huurder met grote achterstanden, 2 maanden noemen wij al groot, schakel ons dan direct in. Het begint met 1 maand, dan 2 maanden en voordat u het weet heeft een een huurder die niet betaald en er bijna niet uit te krijgen is.

Wij starten elke incasso via de minnelijke weg, op no cure no pay basis. Heeft u een huurder met achterstand? mail ons dan nu info@juristu.es of bel 06 421 470 12

Incassobureaus blijven groeien als kool

Incassobureaus blijven groeien, Steeds meer schulden in de wereld

Incassobureaus

Incassobureaus

Incassobureau Juristu groeit ook als kool!

Sinds de crisis vanaf 2008 is de incassomarkt alleen maar aan het groeien. Steeds meer Nederlanders komen in problemen door geldnood. Banken lenen moeilijker geld uit en geven geen kredieten meer aan het MKB. Dit werkt twee kanten uit, bedrijven moeten langer op hun geld wachten, incassobureaus krijgen hierdoor meer incasso opdrachten.

Voor incassobureaus en is dit een voordeel

want des te meer incasso opdrachten, des te meer incassokosten als omzet. Wanbetalers worden onder druk gezet door incassobureaus met een juridische aanpak, zoals per mail, post, whatsapp om het schuldige bedrag met verhoging van incassokosten te moeten betalen. De incassokosten moeten dan altijd betaald worden. Zo niet dan wordt de wanbetaler gedagvaard via de rechtbank en komen er nog meer kosten bij.

Hoe ziet de incasso markt eruit?

• Er wordt geschat dat er € 3,3 miljard open staat en niet door de bedrijven zelf kan worden geïncasseerd.

• In vijf jaar tijd zijn de schulden van gezinnen meer dan verdubbeld. Deze conclusie is getrokken door de Nederlandse Deurwaarder Groep

• Er zijn gemiddeld 1000 invorderingspartijen actief waarbij 400 incassobureaus en 250 deurwaarderskantoren.

• Incasso opdrachten blijven nog steeds stijgen, en het aantal wanbetalers neemt ook steeds meer toe.

• Er wordt geschat dat ongeveer 550 deurwaarders in dienst zijn bij deurwaarderskantoren. Er worden per jaar 1.200.000 opdrachten verwerkt en in 2015 hebben ze 1,7 miljoen dagvaardingen verwerkt. Er werd 320.000 keer beslag gelegd en werd 270.000 procedures uitgevoerd.

• Van de totaal aantal verzonden facturen wordt 3.4 % nooit betaald en als oninbaar afgeschreven.

• Een factuur wordt door de Nederlandse consument gemiddeld betaald na 50 dagen.

Incassobureaus kunnen moeilijker incasseren bij particulieren.

In de periode van 2008 t/m 2015 zijn 900.000 gezinnen met een minimum inkomen schulden aangegaan om rond te kunnen komen. Deze schulden nemen nog steeds toe, oorzaak waarom gezinnen schulden ingaan is omdat, lonen het zelfde blijven, maar daar tegen over energie en woonlasten stijgen.

Voor de wanbetaler is het verstandig om na de aanmaning van een incassobureau snel te betalen, een incassobureau gaat anders dagvaarden en dan komen er nog meer kosten bij als deurwaarderskosten, procedurekosten en beslagkosten, vaak moeten ze dan drie keer zo veel betalen dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
Heeft u last van wanbetalers? Wacht niet langer meer op uw zuurverdiende geld. U bent een bedrijf, geen bank. De bank leent het ook niet, waarom zou u dat wel doen?. Een samenwerking met een incassobureau als Juristu heeft alleen maar voordelen voor u als bedrijf. Het scheelt u tijd, geld en frustratie. Plus ander ogen dwingen. Huur dan nu een incassobureau als Juristu in.

Met de 10 dagen aanpak betaald 85% van de wanbetalers binnen 10 dagen aan incassobureau Juristu.

Nu incasseren