Whatsapp berichten zijn voor gerechtelijke incassoprocedure ook bewijs

Whatsapp berichten zijn voor gerechtelijke incassoprocedure ook bewijs

Veel mensen denken dat ze via Whatsapp van alles kunnen zeggen en dat deze berichten niet zijn te gebruiken in een gerechtelijke procedure. Niets is minder waar. Alles wat schriftelijk is verzonden is bewijs. Veelal krijgen we daarom in gerechtelijke incasso procedures hele romans mee via Whatsapp. De rechter kijkt hier zeker naar. Een en ander geeft toch duidelijk weer wat er gaande is.

Lening

Onlangs hadden wij een procedure, waarbij onze opdrachtgever een incasso opdracht aan ons incassobureau gaf. Wij als incassobureau starten altijd eerst minnelijk. De debiteur kreeg van ons een mail, brief en sms dat wij een vordering op hem hadden. De debiteur zei dat hij een vordering op onze opdrachtgever had. De debiteur zou bij ons wel een vordering indienen, wat wij uiteraard niet gedaan hebben.

Vordering debiteur

De vordering van de debiteur kon de debiteur dan ook niet hard maken. Hij mailde vervalste facturen, anti gedateerde mails en tijdens de procedure viel de debiteur dan ook gauw door de mand. De stukken waren te zwak en onze opdrachtgever kon aantonen nimmer facturen en of mails te hebben ontvangen.

Whatsapp gesprekken

Tijdens de gerechtelijke incassoprocedure hadden wij ook de whatsapp gesprekken ingebracht en daaruit bleek, dat de debiteur diverse malen had beloofd te betalen. Hij schreef: “ik krijg nog geld van een klant, dat hoop ik deze maand te ontvangen, dan kan ik jou ook betalen!” en ook: “Geduld, ik ben een man van mijn woord! heb vertrouwen!”  De rechter nam deze bevestigingen via Whatsapp mee als aantoonbaar bewijs dat er een betaling verschuldigd was door de debiteur.

Vonnis

De rechter nam mee als motivering in het vonnis, dat de debiteur niet genoeg aantoonbaar kon maken dat diegene ook een vordering had op onze opdrachtgever. De debiteur werd veroordeel tot betalen van het gehele bedrag en tevens veroordeeld in het betalen van de kosten gehele procedure.

Deurwaarder

Wij hebben als incassobureau de deurwaarder direct opdracht gegeven het vonnis te betekenen, gelijk komen er dan ook betekeningskosten over heen voor de debiteur. De debiteur weigerde alsnog te betalen. De deurwaarder heeft toen beslag kunnen leggen op een nieuwe auto, aangezien de auto een waarde vertegenwoordigde van 30.000 euro, koos de debiteur uiteindelijk om te betalen.

Heeft u geen overeenkomst van een geldlening, maar wel whatsapp bewijs?

Dien dan nu uw incasso in info@juristu.es