,

Wanneer mag een bedrijf een incassobureau inschakelen?

10 dagen aanpak

Incasso praktijk

Incasso praktijk

Incassoregels voor bedrijven onderling per 16 maart 2013

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor facturen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Hierdoor kunnen bedrijven eenvoudiger hun betalingsachterstanden innen, er is immers een wettelijke regel, waar bedrijven zich aan dienen te houden. Hoofdzakelijk zijn deze regels ook vastgelegd in Europees verband. Het innen via een gerechtelijke procedure kan nu ook gewoon vanuit de vestigingsplaats van uw bedrijf. Indien u niets heeft afgesproken met een bedrijf, dan is de wettelijke termijn, binnen 30 dagen betalen. Dan kunt u actie ondernemen. Ons advies, de zakelijke WIK brief sturen, indien er dan nog niet betaald wordt, uit handen geven van Juristu.

Met een incassoprocedure van Juristu is het geld zelfs in 10 dagen geïncasseerd!”

Betaling binnen dertig dagen

De wet geeft dus nu aan, een factuur mag niet langer openstaan dan 30 dagen. De tegenpartij kan hoog of laag springen, 30 dagen is 30 dagen. Door deze nieuwe wet kunnen bedrijven niet meer om de hete brij heen draaien en is de betalingstermijn van 30 dagen wettelijk vastgelegd.

N.B.: Deze wet is dus expliciet voor facturen tussen bedrijven en overheden. Voor consumenten gelden andere regels, (zie WIK brief)

De nieuwe wet vanaf 2013 die voor bedrijven onderling gelden zijn als volgt:

debiteurenbeheer-juristu

Bedrijf tot bedrijf

 • Indien u niets afspreekt dan vervallen de betalingsafspraken automatisch naar een betalingstermijn van 30 dagen, dus maak duidelijke afspraken!;
 • U kunt alles afspreken wat u wilt,  maar dit mag niet langer zijn dan 60 dagen, of u moet een lease/financieringsconstructie hebben aangeboden;
 • Een bedrijf kan een langere betalingstermijn als 60 dagen afspreken, maar dit mag niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering van één van de bedrijven.

Bedrijven en overheden

 • De nieuwe wet heeft als grootste voordeel dat een gemeente of andere overheidsinstantie u niet meer aan het lijntje kunnen houden, een overheidsorgaan moet binnen 30 dagen betalen.

Incassokosten wanneer kunt u die in rekening brengen?

Wanneer een bedrijf uw factuur niet betaald volgens de wettelijke termijn van uiterlijk 30 dagen, dan mag u  incassokosten in rekening brengen. Dit kunnen ook incassokosten zijn die u van te voren heeft afgesproken, (bij het overschrijden van de betalingstermijn). Zo niet dan gelden de wettelijke incassokosten, deze incassokosten zijn dan de verdiensten van het incassobureau. Als bedrijf hoeft u zelfs geen enkele aanmaning te sturen. De wet geeft dit duidelijk aan.

Indien u geen afspraken heeft gemaakt , dan mag het incassobureau de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Het bedrijf zal deze kosten moeten betalen. Hier kunt u de wettelijke tarieven vinden: Wettelijke incasso tarieven

Let op:

   1. Maak dus duidelijke afspraken zie tips 10 tips om incassobureau te voorkomen
   2. Factureer direct
   3. na 30 dagen direct, 1 aanmaning sturen, is zelfs niet verplicht!
   4. bij niet betalen uit handen geven van incassobureau, incassokosten betalen komen bedrijven dan niet meer onder uit;
   5. incasso alhier indienen  Nu-Incasseren

 

Juristu

Conclusie: U mag als bedrijf een incassobureau inschakelen, indien de debiteur na 30 dagen nog niet betaald heeft, incassokosten betalen is dan wettelijk verplicht!