Bedrijven gebruiken betalingstermijn als krediet, incasseren noodzakelijker

Juristu haalt geld op
Betalingstermijn

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder: “ Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen zijn 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water.”

Bedrijven gebruiken betalingstermijn als krediet, incasseren noodzakelijker

De politiek pleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb’ers en zzp’ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald door de grootbedrijven. Hiermee wil het CDA zorgen dat ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven worden teruggedrongen. Het initiatiefvoorstel, dat samen met ondernemersorganisatie ONL is ingediend, is maandag besproken in de Tweede Kamer. Er wordt volgende week dinsdag 9 februari over gestemd.

Betalingstermijn

Met dit initiatief willen we de prikkel wegnemen die er op dit moment voor grootbedrijven bestaat om kleine leveranciers bewust pas na 60 dagen betalen. Volgens het CDA gebruiken grootbedrijven hun leveranciers die behoren tot het mkb en zzp als bank. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege hun sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.

Op dit moment ervaren 53% van alle mkb-aannemers en gespecialiseerde aannemers die aan grote hoofdaannemers leveren, problemen met te late betalingen. Het betreft betalingstermijnen van 60 tot 120 dagen.

CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt: “te late betalingen vormen voor mkb’ers en zzp’ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte kleiner om slechtere maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen.”

In de wet is geregeld dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, met een mogelijkheid om dit te verhogen naar 60 dagen. De uitzonderingspositie in de wet maakt het echter mogelijk dat grootbedrijven later dan 60 dagen kunnen betalen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

Let dus als bedrijf goed op uw betalingstermijnen. Stuur op tijd de WIK Wettelijke incasso brief en geef de zaak aan een incassobureau, zodra er na deze brief nog steeds niet betaald is. Juristu kunt u inschakelen op no cure no pay basis.

Nu uw geld incasseren? Incasseer HIER